2015 trampa harcı ne kadar?

2015 trampa harcı ne kadar? 2015 trampa harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, 2015 trampa harcı ne kadar?2015 trampa harcı ne kadar?

Trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştime işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Trampa edilecek olan malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. 


Tapu trampa işleminde, Borçlar Kanunu hükümlerine göre satışa ilişkin hükümler uygulanıyor. 


Tapu trampa işleminin tapu müdürlüklerinde tascil edilmesi gerekiyor. Trampa işleminin resmiyette geçerli olabilmesi için tescil işlemi şart oluyor. 


Eğer tapu müdürlüğü tescil belgesi oluşturmaz ise trampa tamamlanmamış oluyor. Yani herkes aynı mallara sahip olarak devam ediyor. 


İşlemin mali yönü... 

492 sayılı Harlçar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre;


Taşınmaz malların, trampa yolu ekli devir ve iktisabında taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerlerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak uzere, ilgililerce beyan edilecek değerleri üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı, tahsil ediliyor. 


Ayrıca taşınmaz malların varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. 


Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettiriliyor. Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Tapu trampa için gerekli belgeler!