24 / 03 / 2023

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda yapılan değişiklikler arasında cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor. İşte, tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya;  arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak karşımıza çıkıyor. 


Bu işlem için cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi gerekli oluyor.


Cins tashihi işleminin gerçekleşebilmesi için, gayrimenkul sahibinin gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat etmesi ve harçlarını ödemesi gerekiyor. 


Tapu cins tahsisi dilekçesi...


.......   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                                                                           

İSTANBULİlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.         


 


TARİH :


T.C NO:      

                                                                 

ADI ve SOYADI:

      

ADRES: 


TELEFON:
Tapu randevu alma nasıl yapılır?


                                       

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön