24 / 03 / 2023

Cins tashihi dilekçe örneği!

Cins tashihi dilekçe örneği!

Cins tashihi, kısaca tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değişmesi halinde başka nitelikli bir tapu kütüğüne kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli cins tashihi dilekçe örneği haberimizde..Cins tashihi yapılma işlemine göre farklılık gösteriyor. Arsa ve arazi gibi taşınmazların üzerine yeni bina inşa edilmesi durumunda veya mevcut binanın yıkılarak tekrar arsa haline getirilmesi durumunbda cins tashihi talebinde bulunulabiliyor.Peki bu işlemler nasıl gerçekleşiyor?


Yapı iskan ruhsatı alınmamış binalar için cins tashihi işlemi belediye  veya valilikler cins tashihinin yapılması amacıyla kadastro müdürlüğüne yazı yazıyor. Kadastro müdürlüğü de söz konusu bölgede gerekli ölçümleri yapar ve tescil belgesini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor. Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra, kadastro müdürlüğüne mevcut durumu bildiriyor ve kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliği bildiriyor. 8.8.1997 tarihinden önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri, başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilmekte, tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanıyor.Cins tashihi dilekçe örneği 


                                           .......   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                  

                                                                                   İSTANBULİlimiz merkez…………..mahallesi,tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının 

tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.         


  
T.C NO:                                                                              TARİH TELEFON:                                                                   ADI ve SOYADIADRES:Cins tashihi için gerekli belgeler!Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com
Geri Dön