01 / 07 / 2022

Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği!

Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği!

Yapıların yasal olarak kullanılabilmesi için yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği ve detayları haberimizde...Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği!

Bir yapıyı kullanabilmek için bağlı olunan belediyeden izin alınması gerekiyor. İskan belgesi ve oturma izni belgesi olarak da bilinen "Yapı Kullanma İzin Belgesi"nin alınabilmesi için bazı kıstaslar bulunuyor.


İlk olarak izin belgesinin alınacağı yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması gerekiyor. Projenin tasdiklenen projesine ve bulunduğu bölgenin imar planına göre uygun bir şekilde yapılması gerekiyor.


Yapının bu şekilde bitirilmesi halinde inşaat sahibinin bağlı olunan belediyeye gerekli belgeleri temin ederek, yapı kullanma izin belgesi dilekçesi ile başvuruda bulunması gerekiyor.


Yapı Kullanma İzin Belgesi için gerekli belgeler..

- Tapu kaydı bilgileri,

- Proje adına SSK'dan "Borcu Yoktur" belgesi,

- Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

- Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 

- Dış Kanal Belgesi (İZSU), 

- Telekom Olur Yazısı,

- Proje Müellifleri Raporu, 

- Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu,

- Sığınak Raporu,

- Yangın Tesisat Raporu,

- Oturma izni belgesi istemini içeren bir dilekçe.


Oturma izni belgesinin alınacağı yapı eğer asansörlü olarak inşa edildiyse, asansör firmasından da talep edilen bazı belgeler bulunuyor;


- TSE Belgeleri,

- Garanti Belgesi,

- Mühendislerin SMM Belgeleri,

- Muayene Raporu – 4 adet

- Muayene fişi,

- Uygulama projeleri.


Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe örneği..


…………………………… Belediye Başkanlığı’na……………… İlçesi, …………………… Mahallesi, …………………… Pafta, …… Ada, …………… Parsel sayılı yerdeki binama yapı kullanma izin belgesi tanzim edilerek tarafıma verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.Adres : ………………………

İsim : ………………………

İmza : ………………………EK : 1- İSKİ ‘den alınacak kanal bağlantı yazısı. 

     2- Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli binalar için Sivil Savunma Md. Yazısı.

     3- SSK Bölge Müdürlüğü’nden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı. 

     4- Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak ilişik kesim yazısı.

     5- Binanın dört cepheden fotoğrafı.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com