Tapuda isim tahsisi davası süresi!

Tapuda isim tahsisi davası süresi!

Tapuda isim yanlışları tapulama ve kadastrolama hizmetleri sırasında tespit yapılırken oluşabiliyor. Yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabiliyor. Tapuda isim tahsisi davası süresi ne kadar sürer?


Tapuda isim tahsisi davası süresi!

Tapuda isim yanlışları tapulama ve kadastrolama hizmetleri sırasında tespit yapılırken oluşabiliyor. Örneğin, malikin soyadının yanlış yazılması ya da hiç yazılmaması, malikin baba adının yanlış yazılması, malikin cinsiyetinin yanlış yazılmış olması gibi hatalar idari yönden kaynanklanan hatalar olarak kabul ediliyor.


Tapu sicil muhafızlıklarında yapılan tescil işlemlerine yardımcı olan ve diğer idareler veya mahkemelerce düzenlenen belgelerde bu idarece düşülen hatalar da yine aynı idarenin doğru durumu belirleyen resmi belgelerine dayandırılarak düzeltilmesi istenebiliyor.


Tapu kaydının düzeltilmesi için taşınmazın yer aldığı yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerine açılıyor. Davayı, tapuda isim tashihi yapacak olan kişiler açabiliyor.Sadece tapu kaydında isim düzeltilmesi davası değil baba ismi, yüzölçümü gibi konulardaki yanlışlıkların düzeltilmesi için de tapu düzeltim davası açılabiliyor.


Tapu sicilindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi için nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle tespit bilirkişilerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı, kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı,veraset ilamına göre dahili davacılar belirlenmiş oluyor.


Gerek tapu sicil muhafızlıklarının ve gerekse kadastro veya tapulama müdürlüklerinin sebep olduğu hatalar harçlar kanunun 59 ncu maddesi gereği olarak harç alınmadan tashih edilmesi gerekiyor. İlgili idarenin kusurundan değilde, diğer idarelerin düzenledikleri belgelere dayalı olarak meydana gelen hatalar ise tashih harcı ödettirildikten sonra düzeltilmesi gerekiyor. 


Tapuda isim tahsisi davası süresi..

Yukarıda belirttiğimiz gibi tapuda isim tashihi için başvurulucak mahkeme taşınmazın bulunduğu bölgeye bağlı Sulh Mahkemeleri oluyor. apuda isim tahsisi davası süresi dava açılan Sulh Hukuk Mahkemesinin yoğunluğuna göre değişiyor.


Tapuda isim tashihi görevli mahkeme!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com