Tapuda ödeme nasıl yapılır?

Tapuda ödeme nasıl yapılır?

Taşınmaz malların mülkiyet devirleri tapu dairesinde yapılıyor. Söz konusu taşınmaz devir işlemi tapu kütüğüne kaydediliyor. Tapuda yapılan işlem için harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapuda ödeme nasıl yapılır?Tapuda ödeme nasıl yapılır?

Taşınmaz malların mülkiyet devirleri tapu dairesinde yapılıyor. Söz konusu taşınmaz devir işlemi tapu kütüğüne kaydediliyor. Devir işleminde satıcı, belli bir bedel karşılığında taşınmazını alıcıya satıyor. Yapılan bu devir işlemi için tapu dairesine harç ödemesi yapılması gerekiyor.


Tapu ödemesi..

Tapu masrafları kapsamında ödenecek tutar ile ödemelerin yapılması gereken banka bilgileri, tapu müdürlüğü tarafından mesaj yolu ile bildiriliyor.


Mesajda belirtilen bankaya belirtilen miktarda tapu harcı ödemesinin yapılması gerekiyor. Ödeme dekontu ile birlikte tapu dairesine geri dönülerek dekontun yetkili memura verilmesi gerekiyor.


Tapu harçları örnekleri 2014:

-500 bin TL satış değeri olan ev için 10 bin TL,

-400 bin TL satış değeri olan ev için 8 bin TL,

-300 bin TL satış değeri olan ev için 6 bin TL,

-200 bin TL satış değeri olan ev için 4 bin TL,

-100 bin TL satış değeri olan ev için ise 2 bin TL harç ödemesi yapılıyor.


Tapuda satış için gerekli belgeler..

Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapu işlemleri rehberi 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com