31 / 01 / 2023

Tapuda hibe nasıl yapılır?

Tapuda hibe nasıl yapılır?

Hibe, herhangi bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine deniyor. Peki tapu hibe edilir mi? Tapuda hibe nasıl yapılır?Tapuda hibe nasıl yapılır?

Hibe, herhangi bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine deniyor. Peki tapu hibe edilir mi? Tapuda hibe nasıl yapılır?


Tapunun hibe edilmesi..

Tapunun hibe edilmesi hususunda reşit olmayan kişiler, zihinsel özürlüler, reşit olmuş ancak temyiz kudreti olmayanlar, kanuni temsilcilerinin izni olsa dahi bağış yapamıyor. Ayrıca vasiler; vesayeti altındaki kişinin malını bağışlayamıyor. 

  

Yukarıdaki vasıflara sahip olmayan kimseler malını tapuda hibe edebiliyor. Bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebiliyor. Bu mükellefiyetler bir şeyi yapma şeklinde karşımıza çıktığı gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabiliyor.

         

Hibe edecek kişinin, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı bulunuyor. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahip oluyor. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunuyor. 


Rücu şartı ile bağış

Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine rücu şartı deniyor.


Tapuda hibe için gerekli belgeler:

- Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

- Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

- Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

- Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

 

Tapuda hibe harcı

- Hibe edilen taşınmaz malın belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 59,4 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.

- Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.Tapuda düzeltim davası!

Geri Dön