31 / 03 / 2023

Tapuda bağış nasıl yapılır?

Tapuda bağış nasıl yapılır?

Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Peki, tapuda bağış nasıl yapılır?Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Ancak reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamıyor.


Bağış işlemi; Bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın sahipliğinin bir başkasına devredilmesi işlemi (hibe) olarak tanımlanıyor. Peki, tapuda bağış nasıl yapılır?


Tapuda bağış işleminin yapılabilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi ve belli oranda harç ödenmesi gerekiyor. Tapuda hibe için gerekenler;


Tapu bağışı için gerekenler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Tapu bağışı için taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden binde 68,31 oranında harç ödemesi yapılıyor. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. 


Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor. 2016 yılında bu bedel 87,25 TL olarak ödeniyor.


Tapuda şartlı bağış nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön