17 / 08 / 2022

Tapuda trampa ücretini kim öder?

Tapuda trampa ücretini kim öder?

Trampa işlemi; İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine deniyor. Peki, tapuda trampa ücreti ne kadar? Tapuda trampa ücretini kim öder?Tapuda trampa ücretini kim öder?

Trampa işlemi; İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine deniyor.


Bu işlem tapu dairesine yapılacak bir müracaat ile gerçekleşebiliyor. Bunun için bazı belgelerin temin edilmesi ve trampa ücretinin ödenmesi de şart.


Peki, tapuda trampa ücreti ne kadar? Tapuda trampa ücretini kim öder?


Her iki taraf da, satım sözleşmesi ile kıyaslanırsa, hem alıcı hem satıcı durumunda olduğu için ücreti her iki taraf da ayrı ayrı ödüyor.


Gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan emlak vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı aranılması gerekiyor.


Tapu trampa harcı oranı 2016:

Taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı, tahsil edilir.


Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 2016 yılı için; 87,25 TL.Tapu trampa sözleşmesi örneği 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com