10 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm risk raporu ücretini kim öder?

Kentsel dönüşüm risk raporu ücretini kim öder?

Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen maliklerin; yıkılacak yapılar için öncelikle risk tespiti raporunu alması gerekiyor. Tespit, Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlar tarafından yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm risk raporu ücretini kim öder?Kentsel dönüşüm risk raporu ücretini kim öder?

Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen maliklerin; yıkılacak yapılar için öncelikle risk tespiti raporunu alması gerekiyor. Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor. 


Lisanslı şirketler tarafından yapılan incelemeler sonrasında yapı raporda "riskli" olarak tespit edilirse yıkılıp yerine sağlam binalar inşa ediliyor.


Peki, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan tespit ücreti kimin tarafından ödenir?" diyorsanız; bu soruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yanıtı inceleyelim:


Cevap:

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesinde;


(2) Riskli yapıların tespiti;

a) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Maliklerce yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılır. Denmektedir.


Riskli yapı tespitleri ve yıkım islerinin masraflarını malikler karşılayacaktır. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktır.Kentsel dönüşümde daire ve işyeri için kira yardımı alınabilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com