Tapudan adres sorma müzekkeresi!

Tapudan adres sorma müzekkeresi! Tapudan adres sorma müzekkeresi!

Tapudan adres bulma müzekkeresi, genellikle alacaklının borcunu tahliye etmesi sırasında, borçlunun yerinin belli olmadığı zamanlarda İcra müdürlüğüne gönderilen bir dilekçe olarak karşımıza çıkıyor. İşte müzekkere örneği..Tapudan adres sorma müzekkeresi!

Tapudan adres bulma müzekkeresi, genellikle alacaklının borcunu tahliye etmesi sırasında, borçlunun yerinin belli olmadığı zamanlarda İcra müdürlüğüne gönderilen bir dilekçe olarak karşımıza çıkıyor.


Bu müzekkere ile, borçluya ait olan gayrimenkullerin açık adresi isteniyor. Söz konusu Tapudan adres sorma müzekkeresi örneği aşağıda bulunuyor.


Tapudan adres sorma müzekkeresi örneği..


Ticaret Sicil Müdürlüğü Adres İsteme Müzekkeresi 


T.C.

.................

.......İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:......./........ Esas


                                            

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA 

                                                                                         ..........  
ALACAKLI         :..................................

VEKİLİ           :................................................

BORÇLU           : .......................................

BORÇ MİKTARI : .................... TL ve icra masrafları 


Yukarıda dosya numarası yazılı dosyamız borçlusunun iş borcundan dolayı şirket yetkilileri ve ortaklarının isim ve adreslerinin, imza sirkülerinin ve şirketin tebliğe yarar açık adresinin ayrıca şirket faaliyetine devam edip etmediğinin istenmesine alacaklı vekilinin talebi vechile karar verilmiştir. 


Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. .../..../.............İCRA MÜD.YRD.