Tapuya haciz müzekkeresi!

Tapuya haciz müzekkeresi! Tapuya haciz müzekkeresi!

Borçlu bir kimsenin borcunu zamanında ödeyememesi durumunda, alacaklı tarafından borçlunun malına haciz konulması istenebiliyor. Bu durumda haciz için Tapuya haciz müzekkeresi dilekçesi gönderiliyor. İşte dilekçe örneği...Tapuya haciz müzekkeresi!

Borçlunun borcunu zamanında ödeyememesi durumunda, alacaklı tarafından borçlunun malına haciz konulması istenebiliyor. Bu durumda Tapuya haciz müzekkeresi dilekçesi gönderiliyor.


Tapuya haciz müzekkeresi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Tapuya haciz müzekkeresi örneği..


TC

………….


……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO  : ……….. E.


........………………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                               

……………..                      ALACAKLI           :


VEKİLİ             :


BORÇLU             :

                                  


BORÇ MİKTARI        :


Yukarıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun adına kayıtlı taşınmaz/lar bulunması halinde tapu kayıtlarına haciz şerhi konularak tüm takyidatlarının müdürlüğümüze bildirilmesine karar verilmiştir.

         

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi hususu rica olunur.

                                                                                                      

                                   

…….. İcra Müdürü