Tarabya'da icradan 15 milyon TL'ye satılık bina!

Tarabya'da icradan 15 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Tarabya Yeniköy Caddesi, 1065 ada, 3 parselde yer alan 773 metrekare kargir apartmanı satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, Tarabya Yeniköy Caddesi, 1065 ada, 3 parselde yer alan 773 metrekare kargir apartmanı satışa çıkardı. Kısmi bodrum kat+zemin kat+1 normal kat+çatı katı şeklinde yapılan betonarme bina 385 metrekare oturum alanına sahip.

Taşınmazın kıymeti 15 milyon TL. Binanın satışı 15 Kasım 2011 Salı günü saat 15.00'da Çağlayan Adalet Sarayı'nda yapılacak.

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

 T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL

Dosya No: 2011/2637 Esas

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmazdaki borçluya ait taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

TAPU KAYDI: Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğünün 04.05.2011 tarih, 3226 yevmiye sayılı yazısındaki bilgilere göre:  İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, Tarabya Yeniköy Caddesi 1065 ada, 3 parsel, 773.00m2 miktarlı kargir apartman tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

İMAR DURUMU: Boğaziçi imar Müdürlüğü'nün 12.05.2011 gün ve TN-4201914 sayılı yazısında:istanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, 71 Pafta,1065 Ada, 3 Parsel sayılı yer 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Ongörünüm imar Uygulama imar Planı'nda KONUT ALANI'nda kalmaktadır. 27.02.2004 onanlı Plan Hükümleri'nin 1.7. maddesine göre 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış olan alanlar yeşil alan statüsüne alındığından uygulama yapılamayacaktır.Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Bahse konu yer ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede taşınmaza ilişkin herhangi bir yapı tatil tutanağı ve yıkım kararına rastlanılmamıştır" denildiği görülmüştür.

EVSAFI ve HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz; Sarıyer'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tarabya Mahallesi sınırlarında kalan ve tapu kaydında 'KARGİR APARTMAN' niteliğinde görünen taşınmaz üzerinde 'Kısmi bodrum Kat+Zemin Kat+ 1 Normal Kat+Çatı Katı' şeklinde yapılan betonarme karakterli bir binadır. Açık adresi, Tarabya Mahallesi Tarabya Yeniköy Caddesi, No: 38 (Eski:74) olan bahçeli binadır. 25.00m uzunluğundaki yol cephesi yüksek bahçe duvarı ile çevrilidir.Taşınmaza her iki ucunda yer alan 2 ayrı kapıdan giriş verilmiştir;Biri yaya girişi diğeri araç girişi için kullanılan kapılardan araç girişinden 4 araç kapasiteli kapalı garaja ulaşım bulunduğu:sözü edilen araç girişinin yanı sıra bahçenin uygun yerinde yapılı olan yaklaşık 5 araç kapasiteli açık otopark olanağıyla birlikte taşınmazda toplam 9 araçlık park yeri bulunduğu: iki kademeli bahçesinde çok sayıda yetişkin ağaç ile özel peyzaj bitkisinin yanı sıra açık yüzme havuzu bulunan binanın yaklaşık 55 yıllık bir yapı olduğu: dış cephesi bu yıllara özgü taraklı sıva çatısı kiremit örtülü olan binanın yol cephesindeki bahçe duvarının 8.00 m kadar yol alanında kaldığı ve buradaki 200.00m lik işgalle birlikte taşınmazın zeminde kullandığı alanın 973.00m2'yi bulduğu: yaklaşık 385.00m2 oturum alanına sahip olan binanın üst kattaki çıkmalarla birlikte 1.270.00m2 kapalı alan bulunduğu: muhtelif boyuttaki toplam 7 orta büyüklükte oda, tuvalet, banyo, mutfak ve salondan oluşan Bodrum Katı'nın depo, kalorifer dairesi kapıcı ve personelin yaşam alanı olarak kullanıldığı: zemin katta bulunan ve bağımsız bir daire olarak kullanılan dairenin 5 yatak odası, biri şömineli iç içe bağlantılı 2 salon,mutfak, 2 banyo ve ayrıca 2 VVC-Lavabo bölümlerinden oluştuğu; yine bağımsız bir daire olarak kullanılan 1 .Normal Katında ise 4 büyük yatak odası, giyinme odası, biri şömineli iç içe bağlantılı 2 salon, balkonlu mutfak, 2 banyo ve VVC-Lavabo bulunduğu gibi bu dairenin İstanbul Boğazı cephesinde salona bağlı büyük bir balkona sahip olduğu; 1.Normal Kat'taki daireyle merdivenle bağlantılı çatı Katı'nda ise zemini komple halı kaplı şömineli bir salon, çalışma odası, 2 tanesi özel duş ve tuvaletli olmak üzere toplam 3 yatak odası yer aldığı: genel anlamda özenli bir işçilik ve birinci sınıf malzeme kullanılarak yapılan binadaki tüm dairelerin kapı ve gömme dolapların masif ceviz ağacından yapıldığı: pencere ve balkon kapılarında ısıcamlı ve renkli alüminyum doğrama kullanılan ve yerden ısıtmalı binadaki duvarların saten boya olduğu: arka bahçede bulunan 70.00m2'lik açık yüzme havuzunun çevresinde 40.00m2'lik bir güneşlenme alanı bulunduğu gibi bu alanın bir köşesinde ve özel barbekü bölümü yer aldığı: son olarak bahçeden ayrı bir girişi olan 25.00m2 lik eşya deposu ve 18 ton kapasiteli su deposu bulunduğu" tespit edilmiştir.

Satışa konu olan taşınmazın içinde bulunduğu Tarabya Mahallesi'nin sosyal-ekonomik konumuna ve bölgenin alt yapı olanaklarına yönelik gözlem yapıldığında: Sarıyer'in tarihi dokusunu sahil şeridinde büyük ölçüde koruyan ve bu kesimde genellikle 'bahçeli nizam evlere1 sahip bir olan mahallenin Çarşı Merkezi'inde 'Ana Çocuk Sağlığı-P.T.T-Polis Karakolu' gibi kentsel hizmet veren yapıların yanı sıra çok sayıda içkili-içkisiz lokanta-küçük esnaf-banka şubelerinin bulunduğu; söz konusu parselin üzerinde bulunduğu Postacı Halil Sokağı'nın parke taş ile kaplı olmasına karşın bölge genelindeki sokak ve caddelerin komple asfalt kaplı olduğu gibi bu yolların 'elektrik,su,doğalgaz,atık su kanalı,yağmur suyu telefon gibi alt yapı hizmetlerinin tümüne ve sahildeki ana caddenin de toplu ulaşım (İ.E.T.T), PTT, bankacılık ve temizlik hizmetleri gibi kentsel hizmetlere' sahip olduğu anlaşılmıştır. Detaylı diğer tüm bilgiler ve yerin mahallen çekilmiş fotoğrafları satış dosyasında mevcuttur.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 08.06.2011 tarihinde 15.000.000,00 (On beş) TL. milyon takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI:

1- Satış 15.11.2011 SALI günü saat: 15:00'den 15:10'a kadar İSTANBUL (ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI) 10. İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 25.11.2011 CUMA günü aynı yer ve aynı saatte 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi.K.D.V damga vergisi tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK. 130ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK. 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2697 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
(ic.if.K.126) Yönetmelik Örnek No:27
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus