02 / 07 / 2022

Tarım arazilerine belediye etkisi!

Tarım arazilerine belediye etkisi!

2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile tarım arazilerinin miras yolu ile ve başka yollarla parçalanmasını önlemek amacı ile bir düzenleme yapılmıştı.Ali Güvenç Kiraz tarım arazilerine belediye etkisini yazdı.Ali Güvenç Kiraz tarım arazilerine belediye etkisini yazdı. İşte o yazı;

Tarım arazilerinin kullanımı ile ilgili olarak 2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile tarım arazilerinin miras yolu ile ve başka yollarla parçalanmasını önlemek amacı ile bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme mutlak tarım arazilerini asgari  2 Hektar, dikili tarım arazilerini 0,5 hektar, örtü altı tarım arazilerini de 0,3 hektar olarak belirlemişti. 


İşte bu belirleme ile miras yolu ile bile olsa bu sınırın altına düşülemeyeceği prensibi getirilmiş ve mirasta mirasçıların 1 yıl içinde anlaşmalarını, olmazsa Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılarak bu sorunun giderileceği belirlenmiştir. 


04.11.2014 Tarihli Resmi Gazete ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve  tarım arazilerinde 19/7/2005 tarihinden önceki tüm tarım arazileri için miras yolu ile intikal yapılmış olsa dahi mutlak tarım arazileri  için belirlenen asgari 2 Hektar (20 dönüm), dikili tarım arazileri için 0,5 hektar (5 dönüm), örtü altı tarım arazileri için 0,3 hektar (3 dönüm) altında olması halinde dahi İl/İlçe Gıda,Tarım,Hayvancılık Müdürlüğünden olumlu görüş alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu madde ile belirlenen asgari metrekare altındaki tarım arazileri için de artık PARÇALANMA konusunda ciddi bir kısıtlama gelmiştir.


Yine aynı yönetmelikle 15.05.2014 tarihinden sonraki miras yoluyla intikal edecek tarım arazilerinde arazi mirasçıların tamamı hisseli tapu (müşterek mülkiyet) talep etseler dahi ortak mülkiyet (iştirak halinde mülkiyet) olarak yapılacak ve müşterek mülkiyete (hisseli mülkiyete) ancak  İl/İlçe Gıda,Tarım,Hayvancılık Müdürlüğünden olumlu görüş vermesi ile geçilebilecektir.  Burada da yine 15.05.2014 tarihi sonrasında tarım arazileri için çok büyük bir kısıtlama oluşturulmuştur. 


Ancak yönetmeliğin en önemli maddesi diğer iki madde ile çelişir bir şekilde getirilen son maddesidir. Buna göre; tarım arazisi niteliği taşıdığı halde NAZIM,MEVZİ, UYGULAMA İMAR PLANINDA KULLANIM AMACI TARIM DIŞI ARAZİ NİTELİĞİ OLARAK BELİRTİLEN TARIM ARAZİLERİNDE bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. Yani her türlü plan içerisinde üst ölçekli veya daha alt ölçekli bir planda tarım arazisinin kullanım amacı dışında kullanılacağı belirtiliyorsa (sanayi, turizm vb.) işte bu durumda artık asgari tarım arazisi sınırı altındaki alanlar için il/ilçe müdürlüğü uygunluk görüşü kaldırılmıştır. Böylece belediyelerin yapacakları imar planı ile bu şekildeki tarım arazilerinin kaderi belediye meclislerinin bu alanlar için belirleyecekleri kararla yapılacaktır.


Saygılarımla

Av.Ali Güvenç KİRAZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı