Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı 27 Nisan'da!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı 27 Nisan'da! Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı 27 Nisan'da!

Sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun bir araya geleceği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı 27 Nisan'da yapılacak.
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görüş ve önerilere açıldı. 27 Nisan 2018 tarihinde ise, sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun bir araya geleceği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı” gerçekleştirilecek.


Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Söz konusu yönetmelik on binlerce emlakçıyı ilgilendiriyor. Bizlerde hem kurumumuz olarak hem de odalar ve dernekler aracılığı ile taslağa ilişkin görüş ve önerilerimizi Bakanlığımız ile paylaşmıştık. Yapılacak düzenlemenin öneri ve görüşlerimiz dikkate alındığı takdirde sektörümüze faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz” diye konuştu.


Yönetmelikte Birçok Hata Var


Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi amacı ile hazırlanan taslak hakkında değerlendirmeler yapan Özelmacıklı “Mevcut taslak hazırlanırken, sektör temsilcilerinden yeterli düzeyde bilgi alınmamış. Bu nedenle taslakta birçok eksik ve hatalı madde yer alıyor. Hizmet kalitesini artırmak yerine bedelin düşürülmesi, kişilerin haklı neden olmadan sözleşmeden cayılabilmesi, aynı konuda birden fazla emlakçı ile sözleşme yapılabilmesi ve yetki verilebilmesi gibi teamüllere ve borçlar kanuna aykırı birçok madde var” diye konuştu.


Yetkisiz Sorumluluk Yükleniyor

Taslağa göre emlakçıya birçok sorumluluk verildiğini lakin emlakçıların bu konulardaki yetkilerinin yetersiz olduğunu da belirten Altın Emlak Genel Müdürü “İmar durumunu kontrol etmek, belediyede yapının arşiv dosyasına bakabilmek, tapuda takyidat araştırması yapabilmek gibi taslakta bizlere yüklenen sorumluluklar için emlakçıların ilgili kurumlarda yetkili kılınması gerekiyor. Çalıştayda bunları da dile getireceğiz” dedi.