08 / 08 / 2022

Tayfun Küçükoğlu: Binaların inşasında yangın güvenliğine öncelik verilmeli!

Tayfun Küçükoğlu: Binaların inşasında yangın güvenliğine öncelik verilmeli!

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütleri arasında yer alan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, ‘Yangından Korunma Haftası’nda yaptığı açıklamada; yangın güvenliği konusunda yeni inşa edilen ve yenilenen binalarla ilgili önemli uyarılar yaptı.25 Eylül-1 Ekim ‘Yangından Korunma Haftası’nda bir açıklama yayınlayan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu yaptığı açıklamada, toplumun yangına karşı güvenli yapı bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yangın güvenliği tedbirlerinde ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulmasının önemine değinen  Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu şöyle konuştu:

“Yeni inşa edilen tüm yapıların kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması çok önemli. Ayrıca bu binalarda yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin ve sistemlerin kullanılması gerekiyor. İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları, yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla proje, imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrollerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmesi şart. 

Tayfun Küçükoğlu: Binaların inşasında yangın güvenliğine öncelik verilmeli!

Binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı. Özetle, doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında bakım, denetim ve doğru işletme, yangın güvenliği tedbirlerinin sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmeli. 

Binalarda tasarım, yapım ve kullanım safhalarında alınması gereken tedbirler ve malzeme kullanımına yönelik hüküm ve gereklilikler, 2015 yılında son revizyonu gerçekleşen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in kapsamında yer alıyor. Alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ancak bu hükümler ve gereklilikler çerçevesinde yapılan uygulamalar sayesinde sağlanabiliyor. Mevcut yönetmeliğin güncel şartlara göre revizyonu büyük önem arz ediyor. 

Tayfun Küçükoğlu: Binaların inşasında yangın güvenliğine öncelik verilmeli!

Elektrik ve su tesisatı, ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve vitrifiye, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alanı kapsayan ‘derin yenileme’ sürecinde de yangın riskinin özellikle dikkate alınması gerekiyor. Örneğin eskimiş kablo sistemlerinden dolayı çıkan yangına karşı bile yenilenmesi gereken binalar var. Eski teknolojiye göre elektrik tesisatı bulunan binalar günümüz şartlarındaki elektronik aletlerin ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyor. Aynı zamanda çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir binalara sahip olma adına binalarımızın farklı seviyelerde yenilenmesine ihtiyaç var.

Tayfun Küçükoğlu: Binaların inşasında yangın güvenliğine öncelik verilmeli!

Ayrıca temmuz ayı sonunda Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan ve günler süren mücadele sonucu büyük bir güçlükle söndürülen orman yangınları da, toplum olarak tüm yangınlara karşı önleyici faaliyetleri hızlandırmamız gerektiğini ortaya koyuyor.”

Tayfun Küçükoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel iklim değişikliği, kentsel hayatın artan ihtiyaçları, yangın ihtimalini artıran kritik gerçekler. Yangın ihtimaline karşı yüksek duyarlılıkta, bilinçte ve proaktif anlayış ile tedbirlerimizi almalıyız.”

 

Konut sigortasına talep arttı!