25 / 09 / 2022

TCDD'den 3 ilde satılık gayrimenkul!

TCDD'den 3 ilde satılık gayrimenkul!

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar Çetinkaya Mahallesi, Isparta Karaağaç ve Kütahya Tavşanlı'da bulunan 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. İlan bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİ 1 ADET, ISPARTA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAGAÇ MAHALLESİ 1 ADET VE KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, YENİ MAHALLESİ 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesinde 1 adet, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde 1 adet ve Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yeni mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 200.000,00 ( İkiyüzbin) TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 32 ada, 4 parsel için 5,000,00 (Beşbin) TL ve Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yeni Mahallesi, 854 ada, 142 parsel için 2.000,00 ( İkibin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine; Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 500,00 TL, Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 32 ada, 4 parsel için 200,00 (İkiyüz) TL ve Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yeni mahallesi, 854 ada, 142 parsel için 100,00 (Yüz) TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.


TCDD den 3 ilde satılık gayrimenkul!


6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4368 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
Geri Dön