TCDD'den Ankara'da satılık 4 gayrimenkul!

TCDD'den Ankara'da satılık 4 gayrimenkul! TCDD'den Ankara'da satılık 4 gayrimenkul!

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan 4 gayrimenkul 18 şubat 2015 günü saat 14:30 ile 16:00 arası kapalı teklif usulü ile ihale ediliyor.TCDD Genel Müdürlüğü tarafından  Ankara  ili Etimesgut ilçesinde bulunan 4 gayrimenkul 4 milyon TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kapalı teklif usulüyle yapılacak olan taşınmazların ihalesi TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir.


Bahse konu taşınmazların alanları; 95,250.00 metrekare, 174,158.00 metrekare, 118,250.00 metrekare, 108,959.00 metrekare olarak değişiklik göstermektedir.  4 gayrimenkul, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.


Kıymeti: 4.000.000,00 TL


Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen 4 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır.

1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilme hususunda taşınmazlar için ayrı ayrı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesinden İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün; Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR67 0001 0017 4507 0385 5751 31 veya Vakıfbank Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR63 0001 5001 5800 7260 5199 09 nolu hesabına veya TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesine yatırılacaktır.

Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları ve ihale şartnamesi bedelleri aşağıdaki listede belirlenmiştir.