19 / 08 / 2022

Techofint Enerji Ve Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Techofint Enerji Ve Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de Emsal Demir tarafından kuruldu.Techofint Enerji Ve Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de Emsal Demir tarafından kuruldu.

Techofint Enerji Ve Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1-ENERJİ a.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,elektrik enerjisi üretimi , üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak. b.) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri , gaz tribünleri , buhar kazanları , motorlar , jeneratörler , doğalgaz veya fuel oil ve kömürle çalışan elektrik ısı santrallerini , enerji enstrümanları , filtreler , ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını , iç ve dış ticaretini yapmak. c.) Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik elektrik santrallerini parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. d.) Kurulmuş ve kurulacak elektrik , rüzgar, güneş enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. e.) Elektrik enerjisi alanında her türlü makine,ekipman,malzeme,hammadde, yarı mamül ve nihai ürün üretme, ithalat,ihracat başta olmak üzere , güneş enerjisi ile ilgili yatırım , proje geliştirme , güneş enerjisi ekipmanları imalat , ARGE , danışmanlık EPC (mühendislik tedarik yapım) işlerini yapmak. 2-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ a.) Her türlü endüstriyel makine ve teçhizatı projelendirilmesi, imali, alımı, toptan ve perakende satımı, bu makine ve teçhizata ait yedek parçaların alımı, satımı, iç ve dış ticaretini yapmak. b.) Her türlü sanayi ve iş makinaları cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatı ile dahili ticaretini yapmak. c.) Hidrolik makineler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parçalarını ve aksamlarını üretmek. d.) Etüt araştırma, fizibilite araştırmaları yapmak, teknik bilgi desteği ve teknik eğitim hizmetleri vermek, araştırma geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek. e.) Çevre sorunları ve bunların çözümüne yönelik her türlü araştırma, inceleme, proje plan program hazırlamak kamu gerçek veya tüzer kişiler için çevre planlama ve diğer teknik konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. f.) AR-GE ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin arttırılmasını teknolojik bilginin ticaretleştirilmesini sağlayacak faaliyetler yapmak. g. ) Her türlü donanım sistem yazılımını almak, satmak tasarlanan ve geliştirilen tüm yazılımları ticarileştirmek, yurtiçi yurtdışı satışlarını yapmak toptan ve perakende satışlarını yapmak. h. ) Plastik, metal yada farklı hammaddelerden olmak üzere her türlü endüstri ve makine ekipmanları, bileşenleri, parçaları ve bunların üretimi için gereken teçhizat, aksan, makine ve kalıpların üretimi alım satımı ithalat ihracat, tamiri bakımı bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı ihracatı toptan ve perakende alım satımı bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek. i. ) İşi ile ilgili her türlü konuda danışmanlık, fizibilite, teknik servis, vb. hizmetleri vermek. 3-ELEKTRONİK a.) Her türlü elektrikli ve elektronik cihazlar kontrol aletleri elektronik devre elemanları iletken yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikro çipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım satımı ile ithalatı ve ihracatını yapmak. b.) Elektrik ve elektronik donanımlı pano makine, elektrikli el aletlerinin alım satımı ile ithalat ihracatını yapmak. c.) Her türlü iletken ve yarı iletken metal ve malzemelerin ithalatı ve ihracatı ile toptan ve perakende satışını yapmak. d.) İşi ile ilgili her konuda danışmanlık, eğitim, uygulama konularında eğitim vermek. 4-MAKİNA a.) Her türlü sanayi ve iş makinaları, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları teçhizat ve ekipmanlarının alımı satımı pazarlaması ithalat ve ihracatı dahili ticaretini yapmak. b.) Kimya sanayi makinaları ambalaj paketleme makinaları tekstil makinaları hava alanı ekipmanları otomobil yansanayı arıtma tesisleri enerji santralleri ve ekipmanları yağ ve buhar makinaları zincir çivi ve tel sanayi makinaları kurmak montajını yapmak otomasyon ve tesislerinin modernisasyonlarını yenilenmelerini yedek parçaları montajı ve servisini yapmak. c.) Hidrolik makinalar hidrolik sistemler hidrolik güç üniteleri hidrolik silindirler pinomatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları bağlantı parça ve aksamlarının alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. d.) AR-GE ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, verimliliğin arttırılmasını geliştirmek her türlü danışmanlık hizmeti vermek. 5- Konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizatını almak,satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak. 6- Şirketin faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli taşıtları satın almak veya kiralamak, gereğinde bunları kiraya vermek, her türlü arsa, bina ile hernevi gayrımenkullerin alım satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi. 7- Yurtiçinde ve Yurtdışında şubeler, mümessillikler ve bayilikler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir ajanslıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için her türlü ayni ve şahsi hukuki tasarrufta bulunabilir, faaliyet konusu ile ilgili olarak toptan ve perakende satış için ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.