Tekfen'in Libya'daki alacaklarıyla ilgili görüşmelerde son durum! 

Tekfen'in Libya'daki alacaklarıyla ilgili görüşmelerde son durum! Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’in yüzde 67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi'nin (TTJV) Libya'da üstlendiği Büyük Nehir Projesi durdurulmuştu. Tekfen'in alacaklarına ilişkin görüşmeler devam ediyor...


Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’in yüzde 67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) Libya’da Büyük Nehir Projesi’ni üstlenmiş ancak proje için Şubat 2011’de ülkede çıkan olaylar sebebiyle belirsiz bir süre için durdurulma kararı verilmişti.

Tekfen Holding iştirakinin Libya'daki alacaklarıyla ilgili başlatılan ve ilk aşamada şirket lehine 45.5 milyon dolar ödenmesi kararı verilen uluslararası tahkim sürecinde, ikinci tahkim davasında alınan karara ilişkin şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılamadığını açıkladı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması kararın tanınması için gereken aşama olarak tanımlanıyor. Tekfen ayrıca, şirketin devam eden yargısal süreçlere ek olarak, Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin Türkiye ve Libya arasında devam eden devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağladığını duyurdu.

Projenin durdurulması üzerine Tekfen, projedeki hak ve alacaklarının tazmini için Uluslararası Tahkim yoluna gitmişti. Tahkim heyeti projedeki işveren Libyan Man-Made River Authority’nin (MMRA) TTJV’ye 45.5 milyon dolar ödemesine karar vermiş; TTJV’nin bahsi geçen rakamlar için tenfiz sürecini başlatacağı açıklanmıştı.

Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’na (YKTK) dayanarak ICC nezdinde ikinci bir tahkim davası açılmıştı. Bu davada ise tahkim heyeti, YKTK veya uluslararası teamül hukuku altında Libya’nın korumaya ve eşit davranmaya dair yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiş ve TTJV’nin Libya’ya yargılama masraflarına istinaden 2.7 milyon İngiliz sterlini yükümlülüğü bulunduğuna olduğuna hükmetti.

Söz konusu süreçteki gelişmelerle ilgili Tekfenden KAP’a yapılan açıklamada, söz konusu tutarın TTJV lehine hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair girişimlere başlatıldığı belirtilerek şunlar açıklandı: 

-Sözleşmeye dayalı tahkim kararının tahsili için ilgili Libya’lı idare olan MMRA ile görüşmeler de devam etmektedir. Bu görüşmeler devam etmekte olduğu için şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmamıştır.

-Bu yargısal süreçlere ek olarak TTJV, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağlamaktadır.

Tekfen Holding, Türkiye İklim ve Su Liderleri arasında!

Tekfen İnşaat'tan Rusya'ya yeni proje!