Tekirdağ Aşağısevindikli imar planı değişikliği askıda!

Tekirdağ Aşağısevindikli imar planı değişikliği askıda!

Tekirdağ Muratlı İlçesi, Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için hazırlanmış olan Tekirdağ 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1 Temmuz 2015 tarihinde askıya çıktı...Tekirdağ Muratlı İlçesi, Aşağısevindikli Köyü Mevkii, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 896, 897, 898, 899, 900 ve 969 nolu parsellerde kayıtlı toplam 223.800 metrekare yüzölçümlü taşınmazda gerçekleştirilmesi planlanan “Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali” için hazırlanmış olan Tekirdağ  1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi bakanlık tarafından 21 Ekim 2014 tarihinde onaylandı.


Söz konusu Enerji Üretim Alanı amaçlı “Tekirdağ 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 1 Temmuz 2015 tarihinde askıya çıktı. İmar planı 30 gün boyunca askıda kalacak.Pafta(F19-d1) için Tıklayınız


Lejant için Tıklayınız


Açıklama Raporu için Tıklayınız