Teknosa sorumluluk beyanını yayınladı!

Teknosa sorumluluk beyanını yayınladı!

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. sorumluluk beyanını yayınladı.


Teknosa tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 04 Ağustos 2014

KARAR SAYISI : 1600
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 No'lu SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2014 tarihli kararı ile kabul edilmiş olan ;


a)Şirketimizin 30 Haziran 2014 tarihli döneme ait konsolide mali tablolarının ve raporlarının tarafımızca incelendiğini,


b)Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,


Beyan ederiz.

Saygılarımızla,