TF Varlık Kiralama 400 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama 400 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 400 milyon TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç edecek.


TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

TF Varlık Kiralama tarafından GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 400 milyon TL tutarına kadar sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 96 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.