TF Varlık Kiralama 480 milyon kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama 480 milyon kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama tarafından 480 milyon TL tutarındaki 90 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla başvuru yapıldı...TF Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

TF Varlık Kiralama tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 350 milyon.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 480 milyon – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, 91 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu, İzahnamenin Özet Kısmı, İhraççı Bilgi Dokümanı ve İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"  hakkında açıklama yapıldı. 

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
İlgi: 26.07.2018, 10.08.2018, 14.09.2018 ve 17.09.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 42/1051 sayılı 13.09.2018 tarihli kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 350.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 480.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, 91 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu, İzahnamenin Özet Kısmı, İhraççı Bilgi Dokümanı ve İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"  ekteki gibidir.

İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.