TF Varlık Kiralama 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama'nın 177 gün vadeli 500 milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700 milyon TL tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurusu onaylandı. 


TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı. 

TF Varlık Kiralama'nın Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylandı.

Şirket tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 177 gün vadeli 500 milyon TL tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700 milyon TL tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurusu onaylandı. 

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 15.02.2021 ve 25.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.

Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 177 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kuruluna tarafından onaylanmış olup "İzahnamenin Özet Kısmı"ekteki gibidir.

Bu ihraç kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 177 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %17,50 dönemsel getiri oranı %8,4863 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın

5. dosya için tıklayın

6. dosya için tıklayın

7. dosya için tıklayın

8. dosya için tıklayın