TİGEM'den iki ihale

TİGEM'den iki ihaleTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü inek ahırı düzenlemesi işi ve gübre yönetim sistemi inşaatı, Balıkesir Gönen Tahirova Tarım İşletmesi ise muhtelif cins ve miktarda araç kiralamak üzere ihale açtı.


 

Ulaş Tarım İşletmesi 114 başlık sağmal inek ahırı içinin düzenlenmesi
inşaatı gübre yönetim sistemi inşaatını yaptıracak.

İhale, "açı ihale usulü" ile Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 22 Ekim
2007 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

Yer tesliminden itibaren toplam 65 günlük süreyi kapsayacak olan işin
ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

İhale dokümanı, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedeli
karşılığı satın alınabilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

-TAHİROVA TARIM İŞLETMESİ-
Tahirova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ise araçla personel taşıma işini
yaptıracak.

İhale, 30 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'de "açık ihale usulü" ile
Tahirova Tarım İşletmesinde yapılacak.

Başlangıç tarihi 27 Ekim 2007, bitiş tarihi ise 27 Ekim 2010 olarak
belirlenen ihale ile 2 adet en az 27 kişilik midibüs kiralanacak.

Sadece yerli firmaların katılabileceği işin ihalesinde şartname
müdürlükten alınabilecek.

-MARMARA HAYVANCILIK ENSTİTÜSÜ-
Öte yandan Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesi toplam 200 ton 20.20.0 gübreyi satın alacak.

Sadece yerli firmaların katılabileceği işin ihalesinde teklifler
ihalenin yapılacağı gün olan 22 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'e kadar
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne verilecek.

İhale dokümanı ise bedeli karşılığı aynı yerden satın alınabilecek.

Söz konusu ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.