Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Barlas Ünal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Bayrampaşa, Büyük İstanbul Otogarı Altıntepsi Mahallesi'nde kuruldu.


Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Barlas Ünal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Bayrampaşa, Büyük İstanbul Otogarı Altıntepsi Mahallesi'nde kuruldu. 


Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a)  Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. b) Şirket İşletme bünyesinde veya bağımsız olarak her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri, spor aktiviteleri, spor kompleksleri veya bilumum ticari işletmeler açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Franchise alır verir. c) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek d) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. e) Yurt İçinde ve Yurt dışında Her türlü seyahat acenteleri kurmak,Turizm acentalığı yapmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, acentelikler vermek, f) Uçak, otobüs, gemi, tren  gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. g)Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. h)Yerli veya yabancı olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere iştirak etmek, mevcut işletmeleri devralmak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla bu şirketlerin hisselerini dilediği bedelde devralmak, bir kısmını veya tamamını dilediğine, dilediği bedelde satmak, devir ve temlik etmek. Kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, finans kurumlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak.   i) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında ihaleler açmak, ihalelere girmek, taahhütler üstlenmek ve vermek j)Tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve her türlü kara taşımacılığında kullanılan araçların alım satımını yapar bunları kiraya verir kiraya alır alım satım komisyoncu­luğunu yapar. k)Turizm işletmeleri kurmak kurulanlara ortak olmak ortak al­mak ve bu işletmelere Mümessillikler tesis etmek. l)  Şirketin amaçlarının gerçekleşmesi için iç ve dış krediler temin etmek, kurulmuş veya kurulacak Şirket veya müesseseler ile ortaklık tesis etmek veya ortaklara iştirak etmek. m) Yerli ve yabancı finansman kuruluşları ile istikrar sözleşmeleri yapmak. n) Şirket konusu ile ilgili ol­mak üzere gayrimenkul veya menkulleri iktisap etmek, gayrimenkullerle ilgili cins tashihi, ifraz, tevhit, parselasyon ve benzeri her türlü tasarrufi muamelelerde bulunmak, menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları satın almak, gerektiğinde bunları gerçek ve tüzel kişilere satmak, trampa etmek, kısmen veya tama­men kiralamak, bu konuda tapu dairelerindeki muameleleri yap­mak. o)    Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul, menkul ve  hakları tüm şerhleriyle birlikte satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis ve fek edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufî muamelelerde bulunabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir ve bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufi muamelelerde bulunur. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Şirketin veya sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, Şirketin veya sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir.


Titanic Hotel Apartments Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Bayrampaşa, Büyük İstanbul Otogarı Altıntepsi Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, 93/58.15 KD/C-3 Üs K2