05 / 02 / 2023

TMMOB 3. havalimanı planlarına dava açtı!

TMMOB 3. havalimanı planlarına dava açtı!

TMMOB 3. havalimanı planlarına dava açtı. TMMOB'ne bağlı odalar, 3. havalimanı projesine ilişkin çevre düzeni ve imar planlarının iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odasfnın istanbul Şubeleri, 3. havalimanı projesine : ilişkin çevre düzeni ve imar planlarının iptali ile yürütmenin durdurulması için istanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, 3. havalimanının 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlara ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtıklarını söyledi. 


Dünya 
Geri Dön