TMSF, Birleşik Varlık Yönetim'in 57 adet gayrimenkulünü satıyor!

TMSF, Birleşik Varlık Yönetim'in 57 adet gayrimenkulünü satıyor!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Birleşik Varlık Yönetim'in 57 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı. 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birleşik Varlık Yönetim'in 57 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı. 

Satışa çıkan gayrimenkuller Ankara, Antalya, Bursa, Sinop, Zonguldak, Tekirdağ, İstanbul, Kayseri, İzmir, Manisa, Samsun, Bursa, Nevşehir, Muğla, Erzurum'da yer alıyor.


BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş tarafından ilanın altında yer alan "Gayrimenkul Listesi" linkinde listelenen ve www.birlesimvarlik.com internet sitesinde yayınlanan gayrimenkullerin teklif alma yöntemiyle yapılacak satışına ilişkin uygulanacak prosedür aşağıdadır.

İlandaki taşınmazlara ilişkin olarak yayınlanan bilgiler Şirketimiz açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir. Şirketimiz satılanın ayıbından ve zaptından sorumlu değildir. Taşınmaz mallar ile ilgili olarak Şirketimiz verilen bilgiler ve her türlü ilanlar (Satış Listesi, Gazete İlanı, İnternet, Afiş vb.) genel bilgi niteliğindedir.

 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Teklif sahipleri, Ek'te yer alan Teklif ve Taahhütname Formu’nu formda tarif edildiği üzere eksiksiz bir şekilde doldurarak ekine istenen belgeleri ekleyecek ve imzalayacaktır.

Teklif sahiplerinin, teklif ve taahhütname formlarını (i) formda belirtilen adrese elden teslim etmesi (ii) veya 0212 347 42 25 numaraya faks çekmesi ya da (iii) Büyükdere Cad.No:143 Kat:1/A Esentepe/Şişli/İstanbul adresine ulaştırması gerekmektedir.

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklifler haftanın son günü Cuma saat 17:00’ye kadar alınır. (Cuma gününün resmi tatil olması durumunda teklifler  takip eden ilk iş günü saat 17:00’ye kadar  alınır. ) Haftalık olarak teklif gelen taşınmazlar listeden çıkarılır.

Bir gayrimenkule birden fazla teklif olması halinde en yüksek teklif değerlendirilir, aynı tutarda birden fazla teklif olması halinde, teklif sahiplerinden tekliflerini yükseltilmesi istenir.

Teklifin/tekliflerin değerlendirilmesi ve onaylanması ile teklif sahibine bildirimde bulunarak satış bedelinin son ödeme tarihi bildirilir.

Gayrimenkul listesi için tıklayın