04 / 02 / 2023

TMSF Ege Dünya Ticaret Merkezi'nin satışını durdurdu

TMSF Ege Dünya Ticaret Merkezi'nin satışını durdurdu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının satışın durdurulması için yaptığı müracaatın ardından, Ege Dünya Ticaret Merkezi ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışını durdurdu.EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konuyla ilgili olarak TMSF tarafından yapılan tebligatı Borsaya gönderdi.

Yazıda, EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Güç Yapı İnşaat Turizm'e ait haczedilen varlıkların tüm mal, hak ve varlıklarının bir araya getirilerek 'Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' adı altında satışına karar verildiği hatırlatıldı.

Ege Dünya Ticaret Merkezi ticari ve iktisadi bütünlüğü kapsamında bulunan gayrimenkullerle ilgili imzalanmış olan kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesinin tarafı  İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanlığının satışın durdurulması için TMSF'ye müracaat ettiği aktarılan yazıda, belediyenin, satış kararının iptali için yapmış olduğu yasal girişimler dikkate alınarak TMSF Fon Kurulunca, satışın durdurulmasına karar

verildiği kaydedildi.
Geri Dön