TMSF, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul'ün Maltepe'deki dükkanlarını satışa çıkardı!

TMSF, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul'ün Maltepe'deki dükkanlarını satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yapı Yatırım A.Ş. ye ait Maltepe’de 2 adet dükkanın yüzde 50’sinin birlikte satışını gerçekleştirecek.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yapı Yatırım A.Ş. ye ait Maltepe’de 2 adet dükkanın yüzde 50’sinin birlikte satışını yapacak. Gayrimenkullerin muhammen bedeli 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

YAPI YATIRIM VE GAYRİMENKUL A.Ş.’YE AİT 2 ADET HİSSELİ TAŞINMAZIN BİRLİKTE SATIŞ İLANI

1. Kayyım yönetimindeki şirkete (ŞİRKET) ait İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel sayılı, 1.948,00 m² alanlı “Betonarme Apartman ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde (6) ve (7) bağımsız bölüm nolu, “Asma Katla Dükkan” nitelikli taşınmazların %50’şer hisselerinin birlikte satışı 28.01.2021 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif, Şirket tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 29.01.2021 tarihine kadar bildirilecektir.

TMSF, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul

TAPU KAYDI       :  İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel sayılı, 1.948,00 m² alanlı “Betonarme Apartman ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde, (6) ve (7) bağımsız bölüm nolu “Asma Katlı Dükkan” nitelikli taşınmazlar.

ADRESİ            : Küçükyalı Merkez Mah. Bağdat Caddesi, No: 106 – 106E, Maltepe/ İSTANBUL

İMAR DURUMU: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada söz konusu parselin 26.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı’nda, Ticaret + Konut Alanı’nda, Ayrık Nizam, 5 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 5 metre, Arka Bahçe Mesafesi: 5 metre, Yan Bahçe Mesafesi: 4 metre yapılaşma şartlarında yer aldığı öğrenilmiştir.

KONUM FAKTÖRÜ: Satışa konu taşınmazlar, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, Bağdat Caddesi, No: 106 – 106E posta adresinde yer alan 6, 7 nolu bağımsız bölümlerdir. Taşınmaza ulaşmak için; D-100 Karayolu’nda doğu yönünde, Maltepe – Kartal istikametinde ilerlenirken, Bostancı Kavşağı’ndan güney yönünde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi’ne dönülür. Cadde üzerinde takribi 750 metre ilerledikten sonra devamında Mehmet Şevki Paşa Caddesi’ne, oradan da güneydoğu yönünde Bağdat Caddesi’ne dönülür. Taşınmazlar bu caddeye cepheli konumda olup, 900 metre ilerde, yolun güneyinde yer alan 106 kapı nolu binada yer almaktadır. Satış konusu taşınmazlar D-100 Karayolu’na 2 kilometre, Turgut Özal Bulvarı’na 500 metre mesafededir. Taşınmazın yakın çevresinde konut nitelikli 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmazların yer aldığı bina, bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 4 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak, 1 adet dükkan ve zemin kattaki dükkanlara ait depolar, zemin katta 7 adet dükkan, asma katta, zemin kattaki dükkanlara ait alanlar, 4 normal katın her birinde 4’er adet mesken olmak üzere toplam 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmazlardan (6) nolu, Asma Katlı Dükkan nitelikli bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre bodrum katta 56,00 m2, zemin katta 74,00 m2 olmak üzere toplam 130,00 m2 alanlıdır. Tapu kayıtlarında “Asma Katlı Dükkan” nitelikli olan taşınmazın projesi üzerinde yapılan incelemede, asma kat alanının bulunmadığı tespit edilmiştir. (7) nolu, Asma Katla Dükkan nitelikli bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre, bodrum katta 133,00 m2, zemin katta 162,00 m2, asma katta 52,00 m2 olmak üzere toplam 347,00 m2 alanlıdır. Satışa konu taşınmazların yerinde yapılan incelemede, (6) ve (7) nolu bağımsız bölümlerin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 7 nolu bağımsız bölümün projesine göre 52,00 m2 olan asma kat alanının mevcut durumda 160,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. 6 nolu bağımsız bölümün ise zemin katın tamamının üzerine, 70 m2 alanlı asma kat inşa edildiği görülmüştür. Mevcut durumda (7) nolu bağımsız bölüm 455,00 m2, (6) nolu bağımsız bölüm 200,00 m2 alana sahiptir. Ayrıca zemin katta 6, 7 ve 8 nolu bağımsız bölümlerin ön cephesinde ruhsatsız olarak 125 m2 alanlı çelik konstrüksiyon sundurma yapılmış olduğu görülmüştür. Ancak söz konusu ruhsatsız alanla ilgili 11.05.2009 tarih 356 sayılı Encümen Kararı’yla yıkım kararı verildiğinden değerlemede dikkate alınmamıştır.

TMSF, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul

YAPI RUHSATI (YASAL) DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:

Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede 21.05.1987 tarih 78/2725 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu görülmüştür. Ayrıca taşınmazın zemin katında 6, 7, 8 nolu bağımsız bölümlerin ön cephesinde 25 x 5 m ebatlarında çelik konstrüksiyon sundurma yapılmış olması nedeniyle düzenlenmiş 13.03.2009 tarih 6813 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile, 11.05.2009 tarih 356 sayılı Encümen Kararı bulunduğu tespit edilmiştir. Yıkım kararı olması nedeniyle söz konusu alan yasal ve mevcut durum değer hesaplamasında dikkate alınmamıştır.  Satışa konu taşınmazların yerinde yapılan incelemede, (6), (7) ve (8) nolu bağımsız bölümlerin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 7 nolu bağımsız bölümün projesine göre 52,00 m2 olan asma kat alanının mevcut durumda 160,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. 6 nolu bağımsız bölümün ise zemin katın tamamının üzerine, 70 m2 alanlı asma kat inşa edildiği görülmüştür. Mevcut durumda (7) nolu bağımsız bölüm 455,00 m2, (6) nolu bağımsız bölüm 200,00 m2 alana sahiptir. Ayrıca zemin katta 6, 7 ve 8 nolu bağımsız bölümlerin ön cephesinde ruhsatsız olarak 125 m2 alanlı çelik konstrüksiyon sundurma yapılmış olduğu görülmüştür. Ancak söz konusu ruhsatsız alanla  ilgili 11.05.2009 tarih 356 sayılı Encümen Kararı’yla yıkım kararı verildiğinden değerlemede dikkate alınmamıştır.        

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel 6 ve 7 nolu bağımsız bölümlerin %50’şer hisselerine ilişkin diğer hissedarın önalım hakkı mevcuttur. Diğer hissedarın, Türk Medeni Kanunu’nun 733. maddesi uyarınca önalım hakkından feragat veya vazgeçmeye ilişkin şirkete yazılı bir bildirimi bulunmamaktadır.

 

                                                         ORTAK HÜKÜMLER

2. Teklif veren isteklinin teklif verdiği taşınmazların muhammen bedel toplamının %1 ’i kadar teminat tutarını ŞİRKET’in Halkbank Tugay Yolu Sb. nezdindeki TR27 0001 2001 6620 0010 1002 55 IBAN numaralı hesabına yatırması şarttır. Teklifi kabul edilmeyen isteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

3. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  

4. Son teklif verme günü ve saati 28.01.2021 saat 17.00’dır.Teklifler 28.01.2021 tarihinde saat: 17:00’ye kadar iş bu ilanın son sütunundaki teklif formu, teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve diğer eklerinin aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilmesi suretiyle alınacaktır.

5. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

6. Teklifi kabul edilen istekli ile ayrıca şirketin hazırladığı satış sözleşmesi imzalanacaktır. Tarafların yükümlülükleri iş bu satış sözleşmesinde belirlenecektir.

7. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.

8. Taşınmazlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

9. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

10. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

12. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:8          

Ofis:47 Maltepe/ İSTANBUL

Telefon                  :  0216 518 25 25

Fax                         :  0216 417 11 11

Telefon                  :  0546 870 50 98

Telefon                  :  0505 585 35 55

E-posta                  :  ersinsaykal@yapiyatirim.com.tr

İrtibat Kurulacak Kişi:  Ersin Saykal