Tokat'ta 16 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Tokat'ta 16 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Tokat İli Erbaa İlçesi'nde yer alan tuğla kiremit fabrikası Erbaa İcra Dairesi tarafından 29 Nisan 2015 günü saat 10:00 ile 10:10 arasında ihale ediliyor.


Tokat İli Erbaa İlçesi'nde yer alan tuğla kiremit fabrikası Erbaa İcra Dairesi tarafından  16 milyon TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak. 


Tokat ili, Erbaa ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi,Yolarası Mevkii, 273 Ada 3 Parsel, Yüzölçümü:28.896,00 m2 Ana Taş. Nitelik: TUĞLA VE KİREMİT FABRİKASI


2)Tokat ili, Erbaa ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Yolarası Mevkii, 273 Ada 4 Parsel, Yüzölçümü: 15.136,00 m2, AnaTaş.Nitelik: TARLA


3)Tokat ili, Erbaa ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi,Yolarası Mevkii, 273 Ada 7 Parsel, Yüzölçümü: 14.528,00 m2 Ana Taş.Nitelik: TARLA


(TAŞINMAZLAR EKONOMİK BÜTÜNLÜK TEŞKİL ETTİĞİNDEN ÜÇ TAŞINMAZ BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.)


Taşınmazların İmar Durumu: 273 Ada, 3-4 noiu parseller Belediye uygulama imar planında Konut Dışı kentsel çalışma alanında ve 273 ada 7 noiu parsel Tarımsal Niteliği Koruncak Alanda kalmaktadır.


Kıymeti: 16.996.775,00 TL KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir


1.Satış Günü: 29/04/2015 günü 10:00 -10:10 arası


2.Satış Günü: 25/05/2015 günü 10:00 -10:10 arası 

Satış Yeri: Erbaa Adliyesi - icra Müdürlüğü ERBAA/TOKAT TAŞINMAZLARIN HALİ HAZIR DURUMU:


1) 273 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz: Tapu kaydında Tuğla ve kiremit fabrikası vasfındadır. İmar planında sanayi alanında kalmaktadır. Parsel içerisindeki Doğuş Tuğla Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Tuğla ve Kiremit Fabrikasına ait yapılar, tek katlı yaklaşık 130,00 m2 lik yönetim ve idari binası yönetim ve idari binası, 397,00m2 lik tek katlı yemekhane-mescit binası,7.977,00m2 lik tuğla ve kiremit fabrikası ve bu fabrikanın 3.249,00 m2 lik alacık alanı bulunmakta olup bu alaçık bölümün 710,00m2 lik kısmı 273 ada 4 noiu parselde kalmaktadır ve bu kısımda fabrikanın toprak öğütücü makinesinin bir kısmı bulunmaktadır. 273 ada 3 noiu parselde kalan alaçık alan= 3.249,00-710,00=2.539,00m2 dir. Tesis yaklaşık 15-20 yıllık bir tesis olduğu ve 4-5 yıl önce modernize edilmiş olduğu belirlenmiştir.Satış şartları:


1-ihale acık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiiersatıs bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/169 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/02/2015