TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeleri!

TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeleri!TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeleri ile ilgili esaslar, TOKİ Konut Edindirme Rehberi kapsamında açıklanıyor. Peki, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı nedir? Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı nasıl yapılır?


TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeleri!

TOKİ arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeleri ile ilgili esaslar,  TOKİ  Konut Edindirme Rehberi kapsamında açıklanıyor. Peki, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı nedir? Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı nasıl yapılır, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


“Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” nedir? 

İdaremiz son yıllarda yoksul, alt ve orta gelir grubunun yanında üst gelir grubunun taleplerine yönelik olarak da projeler hazırlamak tadır. Özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen ve bir tür arsa satışı niteliğinde olan “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” ile kamunun elindeki araziler en iyi şekilde değerlendirilmekte, TOKİ’ye ve dolayısıyla devlete kaynak sağlanmakta ve nitelikli çevreler oluşturulmaktadır. 


Bu projelerde temel ilke, satışı amaçlanan arazilerin ekspertiz ve piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla ihale edilerek gelir elde edilmesidir.


2) TOKİ buradan elde ettiği geliri ne yapıyor? 

TOKİ, tüm faaliyetlerini bütçeden pay almadan gerçekleştirmek tedir. İdaremizin, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi ve tüm yatırımları, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nden elde edilen gelirle finanse edilmektedir.


3) Bu projelerde satış ve pazarlamayı TOKİ mi yapıyor?

Satış ve pazarlama yükümlülüğü sözleşme gereği yükleniciye aittir. TOKİ, satış gelirinin kontrolü ve idare payının güvence altına alınmasını teminen, bu satışları ve gelirleri takip etme yükümlülüğünü üstlenmektedir.


4) Konut fiyatlarını kim belirliyor? 

Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri’+9,ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.


5)Yüklenici firma TOKİ’den onay almadan yeni fiyat ayarlamasına gidebilir mi? 


Yüklenici, satışlar süresince talep, ekonomik göstergeler, konut - piyasa koşullarındaki ve konut kredisi faizlerindeki değişimler ile beklentileri göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamasını TOKİ’den onay almak koşuluyla yapabilmektedir.


6) Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor? 

Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak yapılmaktadır.


7)TOKİ, yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmesini nasıl denetim altında tutuyor?


İdare payını güvence altına almak, yüklenicinin sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesini kontrol etmek ve projenin finansmanını kolaylıkla takip edebilmek amaçlarıyla satış gelirleri, idare adına açılmış olan “TOKİ Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Emanet/Teminat Hesabı”nda toplanmaktadır. 


Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak yapıldığından kredi veren banka tarafından peşin olarak Emanet/Teminat Hesabında birikmeye başlayan satış gelirleri projenin devamını güvence altına almaktadır. 


Söz konusu hesapta biriken toplam satış gelirlerinden TOKİ, payını günlük olarak kullanmasına rağmen yüklenicinin payı, taahhüt konusu işlerin ilerlemesine paralel olarak inşaat seviyelerine göre sözleşmeyle belirlenen oranlarda serbest bırakılmaktadır.


8) TOKİ, inşaatları denetliyor mu?

TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve/veya müşavir firmalar kanalıyla yapmaktadır.


TOKİ Konut Edindirme Rehberi!