23 / 09 / 2023

TOKİ Eskişehir Odunpazarı teslim tarihleri 2017!

TOKİ Eskişehir Odunpazarı teslim tarihleri 2017!

TOKİ'nin Eskişehir Odunpazarı'nda hayata geçirdiği 115 konutun teslimleri 2 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ tarafından Eskişehir Odunpazarı 115 Konut Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen konutlar 02 Mayıs – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında teslim edilecek.


Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


-Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

-Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

-Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

-KDV tutarının yatırıldığına dair fatura.

-Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim

Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü”

imzalatılacak.

Geri Dön