TOKİ Yıldızeli ve Gürün'de konut yaptıracak

TOKİ Yıldızeli ve Gürün'de konut yaptıracak

Sivas-Yıldızeli-Gölova ve Gürün konutları ile sosyal donatı, altyapı ve çevre inşaatı işleri ihaleye çıkarıldı.
Sivas Yıldızeli'ne 208 adet konut, 1'er adet ilköğretim Okulu, ticaret merkezi, cami ile Gölova'ya 64 adet konut 1'er adet ticaret merkezi, cami, ve tüm konut ile donatılara ait genel ve altyapı, çevre düzenlemesi işi ihale edilecek. İhale, 12 Şubat 2007 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de 'açık ihale usulü' ile yapılacak.


Yer tesliminden itibaren toplam 480 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.


Söz konusu inşaatlar tünel kalıp sistemiyle ve konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak.-SİVAS-GÜRÜN-TOKİ'nin, Sivas Gürün'e yaptıracağı konut, okul, ticaret merkezi, cami, genel ve adaiçi altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de ihaleye çıkarıldı. Gürün'de, tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 352 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle ilköğretim okulu, cami, ticaret merkezi, genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı gerçekleştirilecek.


Yer tesliminden itibaren toplam 480 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek.-İHALE KOŞULLARI-


Konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarına katılmak isteyenler teknik şartnameyi,her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den temin edebilecekler. Teknik şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar  TOKİ  Başkanlığı'na anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile sözleşme imzalanacak.


Söz konusu ihalede istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler.