TOKİ yoksul evleri şartları!

TOKİ yoksul evleri şartları! TOKİ yoksul evleri şartları!

Hayata geçirilen TOKİ konut projelerinin başvuru ve ödeme koşulları yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına gelir grubuna göre değişiyor. Peki TOKİ yoksul evleri şartları nelerdir? İşte TOKİ yoksul evleri...TOKİ yoksul evleri şartları!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretiyor. Hayata geçirilen konut projelerinin de başvuru ve ödeme koşulları yine gelir grubuna göre değişiyor.


Örneğin yoksul gelir grubundaki evler için peşinat istenmiyor. Ancak alt gelir grubu için en az 2 bin TL başvuru bedeli isteniyor. Peki  TOKİ  yoksul evleri şartları nelerdir?


TOKİ yoksul evleri başvuru şartları, Konut Edindirme Rehberi'nde şu şekilde açıklanıyor:


1) Yoksul grup için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?

√ Konut almak istenilen il veya ilçe sınırları içerisinde belli bir süredir (bu süre başvuru ilanlarında belirtilmektedir) ikamet ediyor olmak, 

√ Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, 

√ Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü bulunmamak,

√ 30 yaş ve üzerinde olmak (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartıaranmamaktadır.),

√ Yeşil Kart sahibi olmak veya 2022 Sayılı Kanun kapsamın da maaş almak veya 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yararlanıyor olmak ya da sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak. 


2) Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi? 

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir


3) Aynı tarihlerde satışa sunulan bir başka projeye başvurabilir miyim?

Hayır. Birden fazla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilmektedir. 


4) Başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım?

Başvuru mercii, projenin bulunduğu il veya ilçeye göre değişmekte olup belediye veya valilik veya kaymakamlığa yapılmaktadır. Satış duyurularında başvurulacak mercii ve adresi ilan edilmektedir. 


Başvuru sahibinin, ilgili merciiden temin edeceği iki nüsha formu doldurup ilan  edilen tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. İlgili mercii; başvuru formlarını numaralandırmakta, bir nüsha başvuru sırasında istenilen evraklarla teslim alınmakta, diğer nüsha da başvuru sahibine geri verilmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasında kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır. 


5) Başvuru sırasında doldurduğum formla birlikte hangi belgeleri 

vereceğim?

√ Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

√ Konut edinmek istediğiniz il veya ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğinizi gösterir İkametgah ilmühaberi, 


√ T.C. Kimlik Numaraları (Aile bireylerinin),

√ Vergi Sicil Numaraları (Aile bireylerinin),

√ Başvuru formunda istenilen diğer bilgilerin verilmesi zorunludur. 


Ayrıca formu imzalayan başvuru sahibinin; kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan etmesi gerekmektedir. 


6) Eksik belge ibraz etmem halinde ne olacak? 

Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybetmektedir. 


7) Başvuruların sayısı satışa sunulan konut sayısının çok üzerinde ise bu durumda ne olacak?


Satışa sunulan konut sayısından fazla başvuru olması durumun da, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirme Kurası” çekilerek konut alıcılarıbelirlenmektedir. Kurada alıcının konutu da belirlenmektedir. Kuranın çekileceği yer ve tarih, ilgili mercii tarafın dan duyurulmakta ve idarenin web sayfasında ilan edilmektedir. 


8) Konut almaya hak kazandım. Bundan sonra ne yapacağım? 

Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, duyurularda belirlenen ta rihler arasında kendilerinden istenen belgeleri, başvuruları kabul eden merciye ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar. 


9) Konut almaya hak kazandıktan sonra ibraz etmem gereken belgeler 

neler? 

√ Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı, 

√ İlgili Tapu Sicil Müdürlüklerinden (ilanda belirtilen) başvuru sa hibinin; kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait ta puda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair belge. 


√ Ayrıca; 

a.3294 sayılı kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar için fon’dan yararlandıklarına ilişkin bağlı olduğu valilik veya ilçe kaymakamlıklarından alınacak belge, 

b. 2022 sayılı kanun kapsamında maaş alanlar için “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisi, 

c. 3816 sayılı kanun kapsamında Yeşil Kart Sahibi olanlar için Yeşil Kart’ın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisi, 

d. Yeşil Kart’ı olmayan, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan yararlanmayan, 2022 sayılı kanun kapsamında maaş almayanlar için Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK’dan başvuru tarihi itibariyle eşinin, kendisinin ve velayeti altındaki çocuklarının ilişiği olmadığına dair belge.


10) Başvuru koşullarına uygun olduğumu belgeledim. Bundan sonra ne 

yapacağım?

Başvuru koşullarına uygunluğunu belgeleyen vatandaşlar, ilan edilen tarihler arasında yine ilanda belirtilen yetkili bankada sözleşmelerini imzalarlar. Sözleşmeler, şerefiyeli konut satış bedelleri üzerinden imzalanmaktadır. Şerefiyeli konut satışbedellerine; KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) ve damga vergisi dahil edilmemekte olup bu tutarlar hak sahiplerince ödenir. 


11) Adım yedek listesinde yer alıyor. Bu durumda yapmam gerekenler 

neler?

Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ve idarenin web sayfası www.toki.gov.tr’de duyurulmaktadır. 


12) Peşinat ödeyecek miyim?

Hayır. Yoksul grup için üretilen konutlar peşinatsız olarak satılmaktadır. 


13) Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlar. 


14) Ödeme koşullarım ne olacak? 

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir. Bu grup için üretilen konutlar peşinatsız, 20 yıl vade ve 100 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulmaktadır. 


15) Taksit artışları nasıl hesaplanıyor? 

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, konut teslim tarihine göre TOKİ tarafından belirlenir


16) Konutumu devredebilir miyim?

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayan lar konutlarını borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.


17) Aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. 


18) Yoksullar için hangi tip konut üretiliyor?

Yoksullara yönelik olarak 55 m2 - 65 m2 büyüklüğünde konutlar üretilmektedir. TOKİ tapu teslim süresi ne kadardır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com