TOKİ'den faizsiz konut kredisi!

TOKİ'den faizsiz konut kredisi!


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere açılacak faizsiz konut kredisi miktarını 2015 yılı için 86 Bin Türk Lirası olarak belirledi.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere açılacak faizsiz konut kredisi miktarını 2015 yılı için 86 Bin Türk Lirası olarak belirledi.

TOKÎ'den yapılan açıklamada 13/02/2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelikle yer alan Kredinin Tutan başlıklı" MADDE 6 - (1) Kredinin tavan tutan, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenerek idarece bankaya bildirilen tutardır. Hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde bu tutarın altında da kredi açılabilir. Bu krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliden kredinin %1'i oramnda masraf karşılığı alınır /'maddesi gereği, faizsiz konut kredisi miktarmı 2015 yılı için 86.000 (seksenaltıbin)Türk Lirası olarak belirlendiği ifade edildi. Giresun Ekspres