Toplam kredi stoku 1,8 trilyon lira oldu!

Toplam kredi stoku 1,8 trilyon lira oldu! Toplam kredi stoku 1,8 trilyon lira oldu!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler Kasım 2016 itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 yılı kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 814 milyar lira olarak belirlendi.


Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteninin kasım sayısı yayımlandı.


Merkez üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 814 milyar lira oldu. Bir önceki aya göre artış yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.


Nakit kredilerin 1 trilyon 725 milyar lirası bankalar, 39 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 27 milyar lirası finansman şirketleri, 22 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.


Tasfiye olunacak alacaklar Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 67 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,1'den yüzde 3,6 seviyesine yükseldi.


Aynı dönemde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 7,1, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,8, finansman şirketlerinde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.


 - Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı 1,3 puan arttı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 75,2 oldu.


İmalat sanayisi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bunu perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 11,7) takip etti.


Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 41,7'lik kredi büyüme hızıyla dikkati çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 10,3 arttı.


Bu dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,6 ile toptan ve perakende sektörü olurken, bunu yüzde 4,2 ile inşaat sektörü izledi.


Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 51,4 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.


 - Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 449 milyar lira oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 449 milyar lira oldu.


Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14 ile konut kredilerinde görüldü. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 2 arttı.


Bireysel nitelikli kredi bakiyesinin yüzde 37,7'sini konut kredileri, yüzde 37,3'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,1'ini kredi kartları, yüzde 6,9'unu taşıt kredileri oluşturdu.


Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 39,8 artarak 22,3 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,7 seviyesine yükseldi.


- Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin sayısı 28,3 milyon

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 3,1 milyon artarak 28,3 milyona ulaşırken, ortalama kredi miktarı 15,8 bin lira düzeyinde gerçekleşti.


Düşüş trendinde olan gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı, Kasım 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 1,3 puan azalarak yüzde 24,8 seviyesine geriledi.


Bireysel nitelikli kredi bakiyesi en yüksek il ise İstanbul oldu. Kasım 2016 itibarıyla İstanbul'da 157 milyar lira, Ankara'da 45 milyar lira ve İzmir'de 29 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bulunuyor.


Ardahan, yüzde 20,5 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise Ankara, Van ve Mersin olarak sıralandı.


AA