07 / 07 / 2022

Toplu yapılarda toplantı ne zaman yapılır?

 Toplu yapılarda toplantı ne zaman yapılır?

Toplu yapı kapsamında bulunan blok yapıların her biri blok kat malikleri kurulunca; ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm malikleri tarafından yönetiliyor. Peki, toplu yapılarda toplantı ne zaman yapılır?Toplu yapılarda toplantı ne zaman yapılır?

Toplu yapı kapsamında bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetiliyor.


Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetiliyor. Peki, toplu yapılarda toplantı ne zaman yapılır?


Toplu yapılarda toplantı zamanı:

Toplu yapılarda kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.Toplu yapı denetçisi nasıl seçilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com