29 / 06 / 2022

Kira artış davaları ne zaman açılır?

Kira artış davaları ne zaman açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında, taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedelinde belli oranda artış yapılabiliyor. Peki, kira artış davaları ne zaman açılır? İşte kira artış davaları..Kira artış davaları ne zaman açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında, taraflar arasında yapılan sözleşme kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak ifade ediliyor.


Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.


Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor.


Peki, kira artış davası açılabilir mi? Kira artış davası ne zaman açılır?


Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.Dükkan kira zammı neye göre yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com