16 / 08 / 2022

Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu!

Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu!

Posta yazarı Tamer Heper bir okuyucusunun "Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu için hangi hükümlere bakmam lazım? Yani toplu yapıya geçmemiş ancak kat mülkiyeti kanununa göre siteyi yöneten site yöneticisinin sorumluluğunu öğrenmek istiyorum." sorusunu yanıtladı...Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun "Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu için hangi hükümlere bakmam lazım? Yani toplu yapıya geçmemiş ancak kat mülkiyeti kanununa göre siteyi yöneten site yöneticisinin sorumluluğunu öğrenmek istiyorum." sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu!

Toplu yapıya geçmeyen site yöneticisinin sorumluluğu için hangi hükümlere bakmam lazım? Yani toplu yapıya geçmemiş ancak kat mülkiyeti kanununa göre siteyi yöneten site yöneticisinin sorumluluğunu öğrenmek istiyorum.

● E.T.

Konu hakkında çok yazdım ancak bir hatırlatma yapmakta yarar görüyorum. 2007 yılından önce birden fazla parsel üzerine kurulu sitelerde kat mülkiyeti her parsel için ayrı kurulurdu. Birkaç parsel için yönetim planı ve bir yönetim tesisi mümkün değildi. Siteyi yönetmek için parsellerin yöneticileri bir araya gelirdi ama bu bir yasal yönetim olarak kabul görmezdi. 2007’de kanunla bir proje dahilinde birkaç parsel üzerine yapılmış sitelerin toplu yapıya geçmesi gerektiği hüküm altına alındı.

Bunun için yeni bir yönetim planı yapılacak ve bu yönetim planı tapuya şerh edilecekti. Yönetim planının, kat maliklerinin yarısından bir fazla oyla kabulü öngörülüyordu. Sistem şöyleydi: Yeni yönetim planı yapılacak, bu plan tüm parselleri kapsayacak, her parselin kat malikleri ayrı ayrı toplanacak ve her parsel, kendi içinde yarıdan bir fazla oyla yeni yönetim planını kabul etmiş olacaktı. Ama bu olmadı. Neden olmadı? Nedeni açık.

★ ★ ★ ★ ★

Bir binada yönetim planı, binayı inşa eden kişi veya hükmi şahsiyet (mesela kooperatif) tarafından hazırlanır, malik sıfatı ile imzalanır, sonradan daire alanlar buna uymak zorunda kalır. İyi ama 500 daireli sitelerde herkesi memnun edecek bir yönetim planı hazırlanabilir mi? Bu mümkün değildir. Aidatlar konusu, en önemli problemdir. Giderlerin paylaşılması, ortak alanların kullanımı, tahsisli alanlar uzlaşmayı engelleyen önemli bölümlerdir ve bunlarda anlaşma olmayınca her parsel için yarıdan bir fazla kabul oyu sağlanamaz.

Düşünün ki beş parseli kapsayan sitede dört parsel bunu sağlasa bile bir parsel sağlamayınca toplu yapıya geçiş gerçekleşmiyor. Belki her parsel tek tek toplanacağına tüm parseller birlikte bir toplantı yapsa yarıdan bir fazla oy sağlanabilir ama ayrı ayrı olunca mümkün değil. Bu nedenle bir türlü toplu yapıya geçilmedi. 2007’de ilk çıkan yasada toplu yapıya geçiş için altı ay süre verilmişken sonradan bu süre kaldırıldı. Bırakalım altı ayı 12 sene geçti halen eski inşaatlarda toplu yapılara geçilemiyor.

★ ★ ★ ★ ★

Şimdi nihayet okuyucumun sorusuna geleyim. Bu şartlar altında toplu yapıya geçilemeyen bir ortamda yöneticiye sorumluluk yüklenebilir mi? Bu kadar kişinin kabul göreceği bir yönetim planını hazırlayabilmek çok önemli bir problem. Sonra her parsel için toplantı tanzim etmek, her parsele yarıdan bir fazla oyla bunu kabul ettirmek, bana kalırsa hayal. Bu şartlarda bunu gerçekleştiremeyen yöneticiye ceza vermekten değil ama gerçekleştirene ödül vermekten yanayım.

Apartman yöneticileri dikkat!