Torba yasadan müteahhit ve belediyelere neler çıktı?

Torba yasadan müteahhit ve belediyelere neler çıktı? Torba yasadan müteahhit ve belediyelere neler çıktı?

‘Torba’ yasa teklifi, mega projelerden KİT’lere, İller Bankası’ndan belediyelere kadar kritik değişiklikler öngörüyor.


Ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren ‘torba’ yasa teklifi, mega projelerden KİT’lere, İller Bankası’ndan belediyelere kadar kritik değişiklikler öngörüyor.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberinre göre, TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden öne çıkan başlıklar:

YAPAMIYORUM DİYENE PARA İADESİ

Beklenmeyen fiyat artışları sebebiyle büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor. İhalesi gerçekleştirilen ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içerisinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar da uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı ise iade edilecek.

TCDD'YE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Hızlı tren yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)  2016 yılını 2.5 milyar TL zararla kapatmış geçmiş yıllarla beraber toplam bilanço zararı 16.1 milyar liraya ulaşmıştı. Kaynak ihtiyacının sürekli olarak Hazine tarafından yapılan sermaye artışları ve devirli/garantili yurtdışı krediler ile karşılayan TCDD'nin yatırımları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yoluyla finanse edilebilecek.

KÂR EDEN KİT'LERİN PARASI ZARAR EDENLERE


Üretimdeki payı her geçen gün azalan ancak Hazine'ye yükü sürekli artan  Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) için de çarpıcı bir değişiklik de ön görülüyor. Buna göre, KİT'ler birbirine borç verecek. Örneğin kâr eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı fakir ailelere ücretsiz kömür dağıtımında görevlendirilen zarar eden Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ödünç para verebilecek.

İLLER BANKASI'NIN KÂRI AKP'Lİ BELEDİYELERE

Verilen teklife göre İller Bankası, safi karının yüzde 51’ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı desteklenmesinde hibe olarak kullanacak.

CUMHURBAŞKANI’NA BELEDİYELERE YARDIM YETKİSİ

Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin yapılması amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talepleri üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeni torba yasada inşaat sektörüne neler çıktı?