13 / 08 / 2022

Torunlar GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı!

Torunlar GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Torunlar GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Torunlar GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2017 - 31.03.2017 hesap dönemine ait  Finansal Tablolar bağımsız denetçi  denetiminden geçmemiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 02.05.2017 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, NO: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan  finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, 


*Tarafımızdan incelendiğini,


*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın, yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış   finansal tabloların,  şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını   finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,