Torunlar GYO Deepo Outlet Center büyüme projesi için arsa satın aldı!

Torunlar GYO Deepo Outlet Center büyüme projesi için arsa satın aldı! Torunlar GYO Deepo Outlet Center büyüme projesi için arsa satın aldı!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda şirket hissesi alım işlemleri hakkında bilgilerini yayınladı.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Deepo Outlet Center büyüme projesi için arsa satın aldı.Torunlar GYO Açıklama:


Yönetim Kurulumuzun 29.09.2015 Tarih ve 2015/27 Sayılı toplantısında, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından 9.975.825 USD değer tespiti yapılan; Nominal beher değeri 5 TL. olan  20.000 Nominal Adet, 100.000,00 TL. Nominal  sermayesi bulunan, Deepo Outlet Center bitişiğindeki arsanın maliki Hastalya Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisselerinin % 99.67'ne tekabül eden,  19.933,76 adet Nominal,  99.668,82  Nominal TL. kısmının 9.752.410 USD bedel karşılığı alınmasına karar verilmiştir.


Bahsi  geçen arsanın Deepo Outlet Center büyüme projesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır.