30 / 06 / 2022

Torunlar GYO ilk yarıda ne kadar satış yaptı?

Torunlar GYO ilk yarıda ne kadar satış yaptı?

Torunlar GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 2021 yılı ilk yarısında satış rakamı 595 bin 523 TL olarak belirlendi. Torunlar GYO tarafından, 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 hesap dönemine ait finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Torunlar GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin 2021 yılı ilk yarısında satış rakamı 595 bin 523 TL olarak belirlendi. 

Şirketin toplam kaynakları 14 milyon 274 bin 627 oldu.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
SORUMLULUK  BEYANI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 17.08.2021

KARAR SAYISI : 2021 / 21

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ait Özet Konsolide ve Solo Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 17.08.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide ve solo finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

Tarafımızdan incelendiğini,

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo ve konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

   Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın