Torunlar GYO'nun sermayesinin yüzde 10'u borsada işlem görecek!

Torunlar GYO'nun sermayesinin yüzde 10'u borsada işlem görecek!Torunlar GYO'nun sermayesinin yüzde 10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunuldu.


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulması hakkında açıklama yaptı. 

Torunlar GYO ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil eden C Grubu 125 milyon TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. 

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin yüzde 10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunuldu.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil eden C Grubu 125 milyon TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildi. 

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur.

Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. 

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Aziz Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

Saygılarımızla,