11 / 08 / 2022

Toys Yat Kiralama Limited Şirketi kuruldu!


Toys Yat Kiralama Limited Şirketi bugün Beykoz'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Hızır kalafat, Metin Kalafat ve Tülin Türkmen ortaklığında kuruldu.Toys Yat Kiralama Limited Şirketi bugün Beykoz'da 30 bin TL sermaye bedeli ile Hızır kalafat, Metin Kalafat ve Tülin Türkmen ortaklığında kuruldu.

Toys Yat Kiralama Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı,alımı,satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktır. 1. Yat kiralama işi yapmak,kara, hava, deniz ya da demiryolu ile turizm amaçlı her türlü taşımacılık yapmak, bu amaçla ve bunlar için gerekli olabilecek araçları imal edebilir, satın alabilir, ithal edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. 2. Faaliyetleri için gerekli know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyazları yerli ve yabancı sahiplerinden satın alabilir, kiralayabilir ve bağış olarak kabul edebilir ve bunları üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir. 3. Şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları ile bilumum kara, deniz, hava araçları ve iş makineleri üzerinde ayni haklar tesis edebilir, kira sözleşmelerini şerh ettirebilir, ipotek tesis ettirebilir. Alacaklarını temlik edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, iştira vefa intifa her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri, her türlü ayni hak tesis, tescil, şerh ve fek ettirebilir. 4. İthalat ve ihracat yapabilir ihalelere katılabilir üçüncü kişi kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edinebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabiliri. 5. Şirket faaliyet konularıyla ilgili danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu yapabilir. 6. Kurumsal hedefi gerçekleştirmek için gerekli ya da yararlı herhangi bir diğer menkul kıymetler veya malvarlığı işlemlerini yapabilir. 7. Yaygın bir biçimde ve sadece ana amacına ulaşılması amacıyla, gerekli ya da yararlı olabilmesi için idari organ tarafından kabul edilmiş tüm ticari, sınai ve mali menkul ve gayrimenkul işlemlerini tamamlayabilir. 8. Aynı zamanda Şirket doğrudan ve dolaylı olarak geçici işbirlikleri, konsorsiyumlar, ortak girişimler oluşturabilirler. 9. Ticari amacını gerçekleştirmek için Şirket faaliyet alanı ile ilgili ve Şirketçe faydalı kabul edilen ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapabilir. 10. Şirket iştigal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir, devredebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir.