WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu!

WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu! WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu!

WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi, Davıd Thomas Sınclaır ve Joseph Evan Greenberg Müdürlüğünde 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Beşiktaş, Levent Caddesi'nde kuruldu.

WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi, Davıd Thomas Sınclaır ve Joseph Evan Greenberg Müdürlüğünde 10 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Beşiktaş, Levent Caddesi'nde kuruldu.


WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1.İnşaat ve maden sektörlerine ilişkin olarak her türlü ağır ekipman ve hafriyat makinesinin üretimi, satın alınması, satımı, kiralanması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi, pazarlanması ve dağıtımı; 2.Dozerler, yükleyiciler, ekskavatörler, treylerler, traktörler, delme makineleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü inşaat ve yol makinelerinin ve bunların her türlü yedek parçalarının, aksesuarlarının ve yardımcı ekipmanlarının üretimi, satın alınması, satımı, kiralanması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi, pazarlanması ve dağıtımı; 3.Boru hattı ekipmanlarının üretimi, satın alınması, satımı, kiralanması, ithal edilmesi, ihraç edilmesi, pazarlanması ve dağıtımı; 4.Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak franchise alınması veya verilmesi, Türkiye içinde veya dışında şube açılması;   5 Şirketin amaç ve konusuna ilişkin özel ve kamu ihalelerine girilmesi; 6.Şirketin amaç ve konusu dahiline giren ekipmanlara ilişkin olarak makine ve ekipman kullanım ve operatörlük hizmetleri ile tamir ve bakım hizmetlerinin sağlanması; 7.Şirketin amaç ve konusu dahiline giren makinelere ilişkin olarak alet, sarf malzemesi ve özellikli ürünlerin; 8.Şirketin amaç ve konusuna ilişkin ilgili diğer tali işlerle iştigal edilmesi; ve 9.Kanunca yasaklanmamış diğer işleri yürütülmesi Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için Şirket: a)Sendika ve birliklere üye olabilir, iştirakler kurabilir, Türkiye içinde veya yurtdışında Şirketin amacına ilişkin faaliyetlerde bulunan şirket ve ortaklıklara iştirak edebilir ve söz konusu şirketlerin faaliyetlerini destekleyebilir, menkul kıymet ve ortaklık payı alabilir, b)Türkiye içindeki veya yurtdışındaki yerel veya uluslararası fuarlara katılabilir, c)Her türlü nakil vasıtası kiralayabilir, alabilir, satabilir, Türkiye ve yurtdışında her türlü ulaşım faaliyetlerinde bulunabilir, d)Türkiyede veya yurtdışında, faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir ve satabilir; serbest ticaret bölgelerine iştirak edebilir; ilgili mallar üzerinde ipotek, rehin ve her türlü ayni hak veya şahsi hak kurabilir ve bunları kaldırabilir;   e)Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ek ve yardımcı tesisler kurabilir ve işletebilir; bu amaçla yerel veya yabancı kişiler veya şirketler ile işbirliği kurabilir; f)Şirketin amaç ve konusu ile bağlantılı olarak faaliyetleri için Türkiyeden veya yurtdışından her türlü ürün, hammadde ve yardımcı ürün tedarik edebilir ve sağlayabilir; g)İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca, yerel veya yabancı teknik yardım, bilgi, patent, know-how, marka, yetki, izin, lisans ve benzerlerini tamamen veya kısmen sağlayabilir, edinebilir, satın alabilir, kiralayabilir,  h)Şirketin amacına ilişkin olarak taşınmaz inşa edebilir veya inşa ettirebilir, satın alabilir veya satabilir, i)Yerel veya yabancı piyasalardan uzun vadeli, orta vadeli veya kısa vadeli kredi alabilir; her türlü menkul kıymet, kredi mektubu, açık kredi, senede bağlı avans kredisi ve benzerlerini alabilir; yatırım teşviklerinden, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir; gerekli olduğu takdirde Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını rehin verebilir; üçüncü kişiler lehine garanti ve kefalet verebilir; takyidat ve rehin alabilir, j)Yurtdışında üretilen ve yurtdışından ithal edilen ürün ve malları pazarlayabilir; satış amacıyla acente ve temsilci atayabilir; irtibat büroları, teşhir yerleri ve satış mağazaları kurabilir; hizmet sektörüne ilişkin her türlü faaliyet ve yatırımları gerçekleştirebilir; her türlü piyasa araştırması, fizibilite çalışması, özel araştırma, geliştirme ve proje faaliyetinde bulunabilir,   k)Üçüncü kişiler ile işbirliği halinde olsun olmasın yukarıdakilerle (en geniş şekilde) iştigal edebilir ve söz konusu amaçlar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan tüm faaliyetleri yerine getirebilir ve bunların reklamını yapabilir,l)Şirket pay sahipleri kurulunun kararına tabi olmak üzere, Şirket için gelecekte daha gerekli görülebilecek ve yukarıdakiler ile bağlantılı olan tüm diğer faaliyetlerle iştigal edebilir.  


WF Ekipman Satım ve Kiralama Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Caddesi, Alt Zeren Sokak, No:7