Trabzon Arzum Yapı Kooperatifi'nde icradan 6.6 milyon TL'ye bina!

Trabzon Arzum Yapı Kooperatifi'nde icradan 6.6 milyon TL'ye bina!Trabzon Arzum Yapı Kooperatifi'nde yer alan arsa ve binanın satılan kısmının değeri 6 milyon 634 bin 316 liradan ihaleye çıkıyor...

T.C. TRABZON 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLÂNI

Dosya No: 2007 / 243 ES.Örnek No : 27*


İş bu satış ilanı İİK:nun 127, maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazlar

1- Trabzon ili Merkez ilçesi Soğuksu Köyü, 132 Ada, 1 Parseldi O Cilt, 901 Sayfa No da kayıtlı 3.626,30 m2 yüz ölçümlü taşınmazın S.S Arzum Konut Yapı Koop. Ne ait olanı "4804598/7801530 hissesi


A)ARSA DEĞERİ

Trabzon ili, Merkez Soğuksu Köyü, Ada 132, Parsel 1 'de bulunan taşınmaz, her türlü belediye ve sosyal hizmetlerden faydalanmaktadır. Şehir merkezine otobüs ve dolmuş ile ulaşım imkanı vardır. Bu parselin imar durumu incelendiğinde, parsel üzerinde ayrık nizam 4 katlı yapılaşmanın mümkün olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu mevkide site şeklinde bloklar bulunmaktadır. Taşınmaz, topoğrafik olarak düz ve jeolojik olarak sağlam zemin yapısına sahiptir. Üzerinde, imar durumunun müsaade edeceği yapılaşmaya uygundur. Taşınmaz manzara hakimiyetine sahiptir. Taşınmaz ARSA vasfındadır. Mahalli alım satım değerleri, konumu, yüz ölçümü, imar durumuna göre yapılaşma şartlan ticari ekonomik vs. özellikleri dikkate alındığında taşınmazın arsa m2 bedelinin 1600,00 TL./M2 olduğu tespit ve takdir olunmuştur. Buna göre 132 ada 1 parsel nolu taşınmazın, dava tarihi itibariyle; Arsa değeri: 3626,30 m2 x 1,250,00 TL./m2 = 4.532.875,00 TL.dir.


B)BİNA DEĞERİ

132 Ada 1 Parsel nolu taşınmaz üzerinde toplam 5 adet bina bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi yeni yapılmış olup 2 tanesi eski zamanlarda yapılmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan binaların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır.


1 .Bina (yeşil boyalı): Taşınmaz üzerinde, betonarme karkas tarzında yapılmış zemin kat ve üzeri iki kattan ibaret toplam 3 katlı bina bulunmaktadır. Binanın çatısı yapılmamış olup teras görünümündedir. Binanın dış cephesi sıvalı olup boyalıdır. Binanın, kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Islak zeminler seramik kaplı olup oda döşemeleri ahşaptır. Bina kullanılmamaktadır. Binanın çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik, malzeme ile yukarıda belirtilen özelliklerinin de dikkate alınması sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre lll.Sınıf A Grubu yapı sınıfında olduğu, yıpranma payı ve eksik imalatın binada %30 olduğu kanaatine varılmıştır. Bina değeri: 110,00 m2 x 3 kat x 482,00 TL/m2 x (1 -%30) = 111,342,00 TL.


2.Bina(tuğlalı bina): Taşınmaz üzerinde,' betonarme karkas tarzında yapılmış zemin kat ve üzeri iki kattan ibaret toplam 3 katlı bina bulunmaktadır. Binanın çatısı yapılmamış olup teras görünümündedir. Binanın dış cephesi tuğla görünümünde olup sıvasız ve boyasızdır. Binada toplam 4 daire bulunmakta olup 3 tanesi mesken olarak kullanılmaktadır. Binadaki dairelerden, zemin kat ve birinci katta bulunan 1 adet dairenin tuğlası örülü olup başka da bir imalat yapılmamıştır. Binanın, kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Islak zeminler seramik kaplı olup oda döşemeleri ahşaptır. Binanın çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik, malzeme ile yukarıda belirtilen özelliklerinin de dikkate alınması sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre lll.Sınıf A Grubu yapı sınıfında olduğu, yıpranma payı ve eksik imalatın binada %40 olduğu kanaatine varılmıştır. Bina değeri: 130,00 m2 x 3 kat x 482,00 TL/m2 x (1 -%40) = 112.788,00 TL.dir


3.Bina(A Blok): Taşınmaz üzerinde, betonarme karkas tarzında yapılmış, bodrum kat, zemin kat ve üzeri 9 normal kat ve çatı kattan ibaret toplam 12 katlı bina bulunmaktadır. Binanın bodrum katında depo, kazan dairesi ve kapıcı dairesi bulunmaktadır. Binanın normal katlarında 3 adet daire bulunmaktadır. Binada 33 daire bulunmaktadır. Çatı katta da 3 adet dubleks daire mevcuttur. Binanın çatı katında dubleks daireler bulunmaktadır. Dairelerin giriş kapısı çelik kapıdır. Daireler 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, banyo ve WC kısmından ibarettir. Duvarlar saten alçılı olup boyalıdır. Dairelerde kartonpiyer kullanılmıştır. Bina kaloriferli olup asansörlüdür. Binanın dış cephesi sıvalı olup boyalıdır. Binanın, kapı doğramaları ahşaptır. Binanın pencere doğramaları pvc dir. Bina içerisinde bulunan bağımsız bölümlerde, Islak zeminler ve mutfak seramik kaplı olup oda döşemeleri laminant parke kaplıdır. Binanın çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik, malzeme ile yukarıda belirtilen özelliklerinin de dikkate alınması sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre lll.Sınıf B Grubu yapı sınıfında olduğu, yıpranma payı ve eksik İmalatın binada %10 olduğu kanaatine varılmıştır.Bina değeri: 390,00 m2 x 12 kat x 565,00'TL/m2 x (1 -%10) = 2.379.780,00 TL.dir.


4. Bina (B blok): Taşınmaz üzerinde betonarme karkas tarzında yapılmış zemin kat ve üzeri normal 9 kat ve çatı kattan ibaret toplam 11 katlı bina bulunmaktadır. Binanın zemin katında yönetim odası bulunmaktadır. Binanın normal katlarında 3 adet daire bulunmaktadır. Binada toplam 27 daire bulunmaktadır. Binanın çatı katında 3 adet dubleks daire bulunmaktadır. Dairelerin giriş kapısı çelik kapıdır. Daireler 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, banyo ve WC kısmından ibarettir. Duvarlar saten alçılı olup boyalıdır. Dairelerde kartonpiyer kullanılmıştır. Bina kaloriferli olup asansörlüdür. Binanın dış cephesi sıvalı olup boyalıdır. Binanın, kapı doğramaları ahşaptır. Binanın pencere doğramaları pvc dir. Bina içerisinde bulunan bağımsız bölümlerde, ıslak zeminler ve mutfak seramik kaplı olup oda döşemeleri laminant parke kaplıdır. Binanın çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik, malzeme ile yukarıda belirtilen özelliklerinin de dikkate alınması sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre lll.Sınıf B Grubu yapı sınıfında olduğu, yıpranma payı ve eksik binada %10 olduğu kanaatine varılmıştır. Bina değeri: 390,00 m2 x 11 kat x 565,00 TL/m2 x (1 -%10) = 2.181.465,00 TL.dir.


5.Bina (C Blok): Taşınmaz üzerinde, betonarme karkas tarzında yapılmış bodrum kat, zemin kat ve üzeri 8 normal kat ve çatı kattan ibaret toplam 11 katlı bina bulunmaktadır. Binada toplam 20 daire bulunmaktadır, Binanın çatı katında 2 adet dubleks daire bulunmaktadır. Dairelerden zemin katta bulunan 1 adet daire garaj olarak kullanılmaktadır. Bodrum kat, depo ve sığınak olarak kullanılmaktadır, Dairelerin giriş kapısı çelik kapıdır. Daireler 3 oda,

1 salon, mutfak, hol, banyo ve WC kısmından ibarettir, Duvarlar saten alçılı olup boyalıdır. Dairelerde kartonpiyer kullanılmıştır. Bina kaloriferli olup asansörlüdür. Binanın dış cephesi sıvalı olup boyalıdır. Binanın, kapı doğramaları ahşaptır. Binanın pencere doğramaları pvc dir. Bina içerisinde bulunan bağımsız bölümlerde, ıslak zeminler ve mutfak seramik kaplı olup oda döşemeleri laminant parke kaplıdır. Binanın çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik, malzeme ile yukarıda belirtilen özelliklerinin de dikkate alınması sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Cetveline göre lll.Sınıf B Grubu yapı sınıfında olduğu, yıpranma payı ve eksik imalatın binada %10 olduğu kanaatine varılmıştır. Bina değeri: 260,00 m2 x 11 kat x 565,00 TL/m2 x (1 -%10) =‘1.454.310,00 TL.dir.

Taşınmaz üzerinde bulunan binaların toplam değeri: 111.342,00 TL +112.788,00 TL + 2.379.780,00 TL + 2.181.465,00 TL + 1.454.310,00 TL = 6.239.685,00 TL dir.

Bu değerlendirmelere göre 132 ada 1 parsel nolu taşınmazın toplam bina ve arsa değeri;

Bina değeri = 4.532.875,00 TL

Arsa değeri = 6.239.685.00 TL

= 10.772.560,00 TL dir.

Borçlunun hissesine karşılık gelen bedel: 10.772.560,00 TL X 4804598/7801530 = 6.634.316,63 TL.dir.


Sonuç olarak ; Trabzon ili, Merkez Soğuksu Köyü, ada 132, parsel 1 'de tapuya kayıtlı 3.626,30 m2 arsa ile üzerinde inşa edilen binaların toplam değen 10.772.560.00 TL. dir, borçlunun hissesine karşılık gelen miktar 6.634.316.63 TL. Dir.


1-Trabzon ili Merkez ilçesi Soğuksu Köyü, 132 Ada, 1 Parsel, 10 Cilt, 901 Sayfa No da kayıtlı 3.626,30 m2 yüz ölçümlü taşınmazın S.S Arzum Konut Yapı Koop. Ne ait olan 4804598/7801530 hissesinin birinci satışı 07.09.2012günü saat 14.00-14,05 arası, Trabzon Adliyesi Ek Binası Bahçesinde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 17.09.2012günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40'nı ve rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sioranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 18 KDV, damga vergisi, tapu harç ve masrafları 1/2 alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir

 

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,


6-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/243 ES. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 20.07.2012


(İİK m. 1261*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

B: 48962 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr ‘de


İlanı detaylı görüntülemek için tıklayın