Trabzon'da 3.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Trabzon'da 3.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Trabzon'da 3.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Trabzon İl, Ortahisar ilçe, Pazarkapı mahallesi Pazarkapı mevkii'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 184 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

Trabzon İl, Ortahisar ilçe, Pazarkapı mahallesi Pazarkapı mevkii'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz 3 milyon 184 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Trabzon İl, Ortahisar ilçe, Pazarkapı mahallesi Pazarkapı mevkii 94 ada 10 parsel Mahalle/Mevkii, Trabzon ili Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi Pazarkapı mevkii 94 ada 10 parsel numarasında kayıtlı 767,30 m2 yüzölçümlü arsa. Açık adresi,pazarkapı Mahallesi Zeki Sokağa cepheli olup Zeki Sokak ile Göktaş Sokağın birleştiği köse parselidir. Belediye hudutları dahilinde olupher türlü belediye ve sosyal hizmetten en iyi şekilde yararlanmaktadır. Şehir merkezine otobüs ve dolmuş bağlantısı vardır. Belediye imar planında olup arsa vasfındadır. Bitişik nizam 4 kat imar izinlidir. Arka bahçe mesafesi 3,00 m, bina yüksekliği 16,50 m, ön bahçe mesafesi 9 nolu parseldeki mevcut bina ile aynı hiza ve istikamette, yan bahçe mesafesi 15 nolu parseldenl ,50 m çekilecek ve ticaret sahasındadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Arsa otopark olarak kullanılmaktadır. Varlıbaş AVM, Belediye hizmet binasına çok yakın konumdadır. Hali hazırda güneyinde Ortahisar ilçesi Kaymakamlık ve Belediye hizmet binası inşaatı devam etmektedir. Şehir merkezine yürüme mesafesindedir. Ticaret ve Sanayi Odasına yakın bir konumdadır.Taşınmazın değeri 3.184.295,00 Tl olarak hesaplanmıştır. Hissedarlardan Ahmet Öyibay, Ergül Aybay. Nur Sabuncuoğlu, Canan Aybay, Gürsel Kaan,Ahmet Cemal Aybay, Huriye Aylin Aklan, Saadet Yasemin Aybay, Günseli Aybay, Gülden Aybay, Gülsen Aybay, İdil Kami, Ahmet Süha Elbi, Melike Kırklar, Adalet Aybay, Ecmel Aybay, Gülseren Sipahioğlu, Seniha Dihkan, Hatice Gürçay’ın nüfus ve tapu dairesinden adresleri tespit edilemediğinden ve ortaklığın giderilmesi kararında da ilgililere kararın ilanen tebliğ edildiği görüldüğünden ilK.nun 127. Maddesi ğereğince tebliğ yapılamayan ilgililere-gazete ilanının tebliğ yerine geçmesine ve Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince satış ilanının ilanen tebliğine,satış ilanının gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına karar verilmiş olup iş bu ilanilanen tebliğ ve ilan olunur.


Kıymeti : 3.184.295,00 TL 


1. Satış Günü: 29/09/2017 günü 09:30 - 09:35 arası 

2. Satış Günü : 24/10/2017 günü 09:30 - 09:35 arası 

Satış Yeri: Trabzon Adliyesi zemin kat Satış Odası 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel .ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/54 İ.Ş. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/08/2017

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.